BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujnowicz Iwona (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Rozwój bankowości inwestycyjnej w USA na tle ewolucji systemu finansowego : ujęcie historyczne
Development of Investment Banking in the USA in the Process of the Evolution of the Financial System : the Historical Perspective
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 204, s. 21-37
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego
Słowa kluczowe
Bankowość inwestycyjna, System finansowy, Historia bankowości
Investment banking, Financial system, Banking history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest próba analizy rozwoju usług bankowości inwestycyjnej na tle ewolucji system finansowego. Jego teza brzmi następująco: obecny poziom rozwoju bankowości inwestycyjnej w USA wynika przede wszystkim z uwarunkowań historycznych. Jest on zdeterminowany systemem ekonomicznym, dominującym w państwie, oraz jest integralną częścią ogólnego procesu społecznego, a nie jego wyizolowaną częścią. (fragment tekstu)

The business of investment banking is trending toward one-stop shopping and globalization. This article presents the history and the repeal of the Glass-Steagall Act, which determine present level of development of investment banking. The 1933 Banking Act combined a bill sponsored by Representative Steagall to establishing federal deposit insurance with a bill sponsored by Senator Glass to segregate the banking and securities industries. More commonly known as the Glass-Steagall Act, is distinguished between: commercial banking, which is the business of taking deposits and making loans and investment banking, which is the business of underwriting and dealing in securities. In 1999 Congress passed the Financial Services Competition Act, eroded the Glass-Steagall separation of commercial and investment banking by permitting banks to have affiliated securities firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gębski Ł., Szybszy pieniądz. Bankowość inwestycyjna - czym jest naprawdę?, "Parkiet" 1997, nr 10, wkładka "Banki", s. 4-6.
 2. Konieczny J., Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 1996, s. 13.
 3. Carasso V. P., Investment Banking in America: A History, Harvard Press, Cambridge 1970.
 4. Marshall J., Ellis M. E., Investment Banking, Chicago 1994, s. 6.
 5. Jacob A.-F., Klein S., Inwestment Banking. Emisja papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, Poltext, Warszawa 1998.
 6. Polański Z., Pieniądz i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993. Przemiana ustrojowa, Warszawa 1995, s. 17.
 7. Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i ryków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 8. Mayer C., Financial Systems, Corporate Finance and Economic Develop¬ment, Asymetric Information, Corporate Finance and Investment, ed. G. H. Hubbard, University of Chicago Press, Chicago 1990.
 9. Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna, Poltext, Warszawa 2001.
 10. Francis J. C., Taylor R.W., Podstawy inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 11. Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, TRIO, Warszawa 2002, s. 250-259, na podstawie: ENP, t. 2, s. 146-163.
 12. Mackenzie K., The Banking System of Great Britain, France, Germany & United States, London 1935, s. 191-244.
 13. Le Che¬minant K., Colonial and Foreign Banking System, London 1931, s. 185-202.
 14. Hammond B., Banks and Politics in America from the Revolution to the Civil War, Princeton 1957.
 15. Friedman M., Schwartz A. J., A monetary History of the United Slates 1867-1960, Princeton 1963.
 16. Sylla R., The United States 1863-1913, [w:] Banking and Economic Development: Somes Lessons from History, ed. R. Cameron, Oxford 1972.
 17. Urbański K., Walkiewicz R., Banki inwestycyjne - narodziny finansowego im¬perium, "Bank" 1995, nr 7.
 18. Oręziak L., System bankowy Stanów Zjednoczonych - dotychczasowy rozwój i kierunki zmian, "Bankowe abc", s. 5 i 7, "Bank i Kredyt" 2000, nr 4, Olympus.
 19. Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, stan obecny i tendencje rozwojowe, red. L. Oręziak, Olympus, Warszawa 2000/2001, s. 49-51.
 20. Financial Markets and Institutions, ed. F. S. Mishkin, Addison Wesley, 4th ed. 2003.
 21. Geisst Ch. R., Investment banking, Prentice Hall 1995, s. 23-25.
 22. Canals J., Universal Banking, International Comparisons and Theoretical Perspectives, Oxford 1997, s. 74-76.
 23. Kołecka B., Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz systemem gospodarki globalnej, TWIGGER, Warszawa 2003, s. 72, na podstawie: N. Jacklin, FED Expands Role of Section 20 Companies, "International Financial Law Review", April 1997, s. 15-17.
 24. Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna - substytucja produktów bankowych dla przedsiębiorstw przez produkty rynku finansowego i nowej ekonomii, Poltext, Warszawa 2001, s. 16-19.
 25. http://www.riskglossary.com.
 26. Szułdrzyński K., Sekcja 404 Sarbanes-Oxley Act, 2004,nRK nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu