BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernielewska-Rutkowska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sprawność instytucjonalna w polityce regionalnej i ochrony środowiska : próba oceny
Institutional Performance in Cohesion Policies in Poland a Tentative Assessment
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 204, s. 39-51
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Finansowanie ochrony środowiska, Polityka spójności, Fundusz Spójności
Regional policy, Environmental protection, Environmental law, Environmental protection financing, Cohesion policy, Cohesion Fund
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocean sprawności instytucjonalnej publicznych i prywatnych uczestników procesu planowania i realizacji polityk spójnościowych, tj. polityki rozwoju regionalnego i polityki ochrony środowiska, głównie na szczeblu regionalnym i lokalnym, na którym te obie zdecentralizowane polityki są w przeważającej mierze prowadzone. Artykuł jest oparty na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu ADAPT: Poszerzenie Unii Europejskiej a wieloszczeblowe zarządzanie w europejskiej polityce regionalnej i polityce ochrony środowiska. W jaki sposób instytucje krajów kohezyjnych (Grecji, Portugalii i Irlandii) uczyły się, adoptowały i przyswajały europejskie normy działania, jakie wnioski wynikają dla nowych państw członkowskich. (fragment tekstu)

On 1 May 2004 Poland will become a fully-fledged member of the European Union. The process of adjusting law, institutions and operating modes to the EU requirements can be termed as the Europeanisation. The article concentrates on the Europeanisation as a shaping power of institutional change in Poland. Its target is to assess the institutional performance of both state and non-state stakeholders involved in the design and implementation of the cohesion policy, i.e. regional policy and environmental policy, mainly at sub-national level. It is where both policies, which operate in a very decentralised matter, are conducted. The article draws from the outcome of the international research project co-financed by the European Union, the author participated in. The project was focused on the EU enlargement and multi-level governance. It identified patterns of institutional learning and Europeanisation among cohesion countries and formulated lessons for new members (Poland and Hungary). The interactions between EU and domestic policy-making structures were examined, both qualitatively and quantitatively, in a selected region - the Lodz Voivodeship in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Lippert B. et al., The Europeanisation of CEE Executives: EU Membership Negotiations as a Shaping Power, "Journal of European Public Policy", 6 December 2001, no 8, s. 983.
 2. Żylicz T., Ekologiczno-ekonomiczne aspekty integracji z Unią Europejską, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy, red. U. Karczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 334.
 3. Marody M., Wilkin J., Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, EU monitoring, V1, Kraków 2000.
 4. Gilowska Z., Preferencje społeczne - preferencje władzy [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 5. Commission of the European Communities, Progress Report, SEC (2002) 1408, s. 105.
 6. Bury P., Swianiewicz P., Grant Transfers in Financing Local Governments in Poland [referat przedstawiony na konferencji NISPAcee w Krakowie w dniach 24-27 kwietnia 2002.
 7. Gilowska Z., Misiąg W., Dostosowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, "Polska regionów" 2001, nr 17.
 8. Commission of the European Communities, Progress Report, SEC (2002) 1408.
 9. UKIE, Raport o stanie dostosowań instytucjonalnych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Euro¬pejskiej, Warszawa 2002.
 10. Jacoby W., Tutors and Pupils: International Organizations, Central European Elites and Western Models, Governance, ,,An International Journal of Policy and Administration", April 2001, vol. 14, no 2.
 11. Grosse T., Poland in the European Union: a Challenge for Polish Administration, Institute of Public Affairs, "Analyses and Opinions", October 2003, no 14, s. 3.
 12. Commission of the European Communities, Progress Report, SEC (2002) 1408, s. 108.
 13. UKIE, Raport o stanie dostosowań instytucjonalnych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 14. Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedzwiedziński, Kra¬ków 2001.
 15. Żelazo A., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - pierwsze problemy i potencjalne kryzysy dla samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy, red. U. Karczewska et al., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 117-127.
 16. Grosse T., Stan przygotowań administracji regionalnej do wykorzystania pomocy struk¬turalnej UE, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i Opinie", styczeń 2004, nr 18.
 17. Swaniewicz P. et al., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce: zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, "Polska re-gionów" 2000, nr 16.
 18. Putman R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 19. Transparency International, Global Corruption Report, 2003, s. 265.
 20. CBOS, Korupcja, nepotyzm, nieuczciwy lobbing, Warszawa, styczeń 2004, s. 1-2.
 21. CBOS, Poczucie reprezentacji interesów i wpływu na sprawy publiczne, komunikat nr 2265, 2000.
 22. Goetz K., Making Sense of Post-Communist Central Administration: Modernisation, Europeanisation or Latinisation, "Journal of European Public Policy", 6 December 2001, no 8, s. 1036.
 23. Szlachta J., Regional Policies in Central European Candidate Countries. Lessons from Cohesion Countries [materiał niepublikowany, wewnętrzny dokument w ramach projektu ADAPT], Instytut Europejski, Łódź 2003.
 24. Commission of the European Communities, Progress Report, SEC (2002) 1408.
 25. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych, red. M. Moszoro, Municipium, Warszawa 2000, s. 10.
 26. Hausner J., Marody M., The Polish Talk Show: Social Dialoque and European Integration, Friedrich Ebert Stiftung: EU-monitoring V, Małopolska School of Public Adminis¬tration of Cracow University of Economics, Kraków 2001.
 27. Matusiak K., Zasiadły K., Stan, zasoby i kierunki rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości na początku 2001, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP-Raport 2001, KEUL, Łódź-Poznań, s. 11-17.
 28. Nawrot A., Bilans instytucji promocji rozwoju regionalnego i otoczenia biznesu w nowym układzie terytorialnym, Instytut Badań nad Gospodarką, Warszawa, "Polska regionów" 1999, nr 1.
 29. Jewtuchowicz A., Czernielewska M., Social Network Analysis. Regional Policy. Poland - Lodz Province [materiał niepublikowany, wewnętrzny dokument w ramach projektu ADAPT], Instytut Europejski, Łódź, marzec 2003.
 30. Czernielewska M., Joachimiak N., Social Network Analysis. Environment Policy. Poland - Lodz Province [materiał niepublikowany, wewnętrzny dokument w ramach projektu ADAPT], Instytut Europejski, Łódź, marzec 2003.
 31. CBOS, Kondycja polskiego społeczeństwa obywatelskiego, komunikat nr 265, 2002.
 32. CBOS, Grupowa aktywność społeczna Polaków w latach 1998-2004, Warszawa, luty 2004, s. 6.
 33. CBOS, Społeczeństwo obywatelskie. Miedzy aktywnością społeczną a biernością, komunikat nr 2278, 2000.
 34. Raiser M., Trust in Transition, "EBRD Working Papers" 1999, no 39.
 35. Raiseret M. al., The Measurement of Determinants of Instututional Change: Evidence from Transition Economies, 2000, no 60.
 36. Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T., Wallace C., Social Capital in Transition: a First Look at the Evidence, 2001, no 61.
 37. CBOS, Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, komunikat nr 2664, 2002.
 38. Rodes R. et al., Policy Networks and Policy-Making in the European Union: a Critical Appraisal, [w:] L. Hooghe, Cohesion Policy and European Integration, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 367-388.
 39. Knoke D., Kukliński J., Network Analysis, Sage University Papers Series, "Quantitative Applications in the Social Sciences" 1982, no 07-028.
 40. Jewtuchowicz A., Szlachta J., Regional Policy in Poland - European Integration Strategies and Development of Partnership Systems [w druku].
 41. Szlachta J., Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju regionalnego Polski, http://www.rcie.zgora.pl/tematy/opracowania.html, 2001, s. 21.
 42. UKIE, Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzonych przez ustawodawstwo do-stosowawcze dla samorządów gminy, powiatu i województwa, Warszawa 2001.
 43. Börzel T., Risse T., When Europe Hits Home: Europeanisation and Domestic Change, EioP, 2000, vol. 4, no 15.
 44. Poskrobko B., Ejdys J., Model of Waste Management Control System at Regional Level [materiał niepublikowany, wewnętrzny dokument w ramach projektu ADAPT], Instytut Europejski, Łódź, marzec 2003, s. 46.
 45. Guislain P., Kerf M., Concessions - the Way to Privatise Infrastructure Sector Monopolies, World Bank, "Viewpoint", October 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu