BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Tytuł
Niektóre właściwości mięsa wybranych mięśni tuszy jagnięcej mieszańców owcy pogórza
Some Characteristics of Meat of Chosen Muscles Lamb's Carcass Hybrids of "Owca Pogórza"
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 113-122, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Mięso, Mięso jagnięce, Badania towaroznawcze, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Meat, Lamb, Commodity research, Food quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Materiał doświadczalny w omawianych badaniach stanowiło mięso jagniąt pochodzących z krzyżówek mieszańców owcy pogórza x fryzyjska z trykami rasy czarnogłówka. Próbki do analiz pobrano jednorazowo w 24 h po uboju i wychłodzeniu tusz. Próbki do badań stanowiły wypreparowane mięśnie z udźca, antrykotu i łopatki; pobrane z prawej półtuszy poddanej dysekcji zgodnie z metodyką opracowaną w Instytucie Zootechniki. Na badanym materiale doświadczalnym przeprowadzono badania fizykochemiczne i analizę sensoryczną.

In the article has been presented the characteristics of some chosen muscle lamb's carcass hybrids of "owca pogórza" basing on physico-chemical and sensorial properties. Studied muscles originated from the base part of carcass: rump, entrecôte and scapula. The amount of water, protein, fat, hem-colour, pH24 - value have been determined and relation water to protein has been calculated. Sensorial analysis was made after boiling and roasting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańkowska-Pennar H., Ślawska E., Przegląd metod wyznaczania współczynników ważkości w ocenach jakości wyrobów, "Towaroznawstwo-Problemy Jakości", PTT, Łódź-Kraków 1979.
 2. Baryłko-Pikielna N., Kossakowska T., Baldwin Z., Wybór optymalnej metody przygotowania mięsa wołowego i wieprzowego do oceny sensorycznej; "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego" 1964, T. I, 111-131.
 3. Boniecka-Nowicka M., Żak D., Pisula A., Obróbka termiczna a skład wycieku i właściwości fizyczne mięsa baraniego, "Gospodarka Mięsna" 1977, 8, 25-28.
 4. Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa 1974.
 5. Domański Cz., statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
 6. Dowierciał R., Boniecka-Nowicka M., Rejt J., Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa baraniego, "Przemysł Spożywczy" 1979, 12, 429-431.
 7. Dowierciał R., Muzyka L., Pisula A., Zmiany fizykochemiczne zachodzące podczas peklowania mięsa baraniego, "Gospodarka Mięsna" 1978, 3, 17-20.
 8. Hornsey H.G., The colour of cooked cured pork, "J. Sci. Food Agric" 1956, 7, 534.
 9. Kryłowa N., Bałabuch A.: Sodierżanie mikroelementów w mjasje, "Mjasnaja Industria" 1970, 11, 39.
 10. Piestrak T., Kołczak T., Brzozowska M., Niektóre właściwości mięsa jagniąt polskiej owcy górskiej oraz mieszańców pochodzących z krzyżówek polskiej owcy górskiej z trykami Ile de France i długowełnistej owcy polskiej (odmiany rząskowskiej), "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego" 1977, T. XIV, 41-46.
 11. Piekielna N., Zależność cech konsumpcyjnych i technologicznych mięsa od żywienia zwierząt. "Gospodarka Mięsna" 1971, 8, 14-17.
 12. Prost E., Higiena mięsa, PWRiL, warszawa 1975.
 13. Sarnecki A., Mięso baranie - walory smakowe i odżywcze, "Gospodarka Mięsna" 1978, 12, 8-9.
 14. Tyszkiewicz I., Wybrane podstawowe zagadnienia nauki o mięsie. Wczesne zmiany poubojowe a jakość mięsa. Wodnista struktura mięsa wieprzowego, "Gospodarka Mięsna" 1972, 11, 20-23.
 15. Tyszkiewicz I., Tyszkiewicz S., Wybrane podstawowe zagadnienia nauki o mięsie. Woda jako składnik mięsa, "Gospodarka Mięsna" 1972, 4, 23-27.
 16. Tyszkiewicz S., Sterowanie jakością produkcji w przemyśle mięsnym, "Gospodarka Mięsna" 1978, 7, 4-8.
 17. Wycena tryków na podstawie badania wartości potomstwa w stacjach oceny tryków Instytutu Zootechniki za rok 1962, PWRiL, warszawa 1963, R.I.
 18. PN-77/A-82058 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie pH.
 19. PN-73/A-82110 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody.
 20. PN-73/A-82111 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu.
 21. PN-75/A-8418 - Produkty rolniczo-żywnościowe. oznaczanie azotu metodą Kjeldhla i przeliczanie na białko.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu