BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machowiak Wojciech (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Risk Management - Unappreciated Instrument of Supply Chain Management Strategy
Zarządzanie ryzykiem - niedoceniany instrument strategii zarządzania łańcuchami dostaw
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 4, s. 277-285, tab., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Risk management, Risk, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W przeciwieństwie do zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM), które z pewnością jest nieźle zakorzenione w praktyce biznesu, zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw (SCRM) będąc przedmiotem dynamicznie rozwijających się badań akademickich, znajduje ciągle jeszcze raczej niewiele praktycznych zastosowań. Metody: na podstawie obszernego przeglądu stanu badań w bieżącej literaturze światowej autor przeprowadza dyskusję odniesień SCRM do procesów podstawowych i strategii przedsiębiorstwa. Wyniki: Artykuł pokazuje pewne - interesujące z punktu widzenia m. in. wyników i konkurencyjności przedsiębiorstwa - dodatkowe korzyści potencjalnie możliwe do uzyskania z proaktywnego, konsekwentnego i skutecznego wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Wnioski: Pewne dodatkowe korzyści z proaktywnego zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw przyczyniają się do postrzegania SCRM jako wielofunkcyjnego instrumentu strategicznego zarządzania łańcuchem dostaw, wykraczającego poza ugruntowane rozumienie zarządzania ryzykiem jedynie jako narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i zapobiegające zagrożeniom. Pozytywny wpływ SCRM na wyniki i konkurencyjność łańcucha dostaw może uzasadniać wzmocnienie jego pozycji w strategii łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: Unlike Enterprise Risk Management, which is certainly quite well rooted in business practice, Supply Chain Risk Management (SCRM) still continues to be dynamically developing subject of academic research, whereas its practical applications are rather scarce. Material and methods: On the basis of broad review of the current state of the art in world literature, significant relevancies to the core processes and enterprise strategy are discussed. Results: The paper shows some interesting from the enterprise's performance and competitiveness point of view additional benefits, potentially resulting from the proactive, consistent and effective implementation of the SCRM system. Conclusions: Some additional advantages from proactive supply chain risk management account for perceiving SCRM as multifunctional instrument of strategic SC management, exceeding established understanding RM as security and threat-prevention tool only. Positive influence from SCRM onto SC performance and competitiveness can make reasonable to enhance its position within SCM strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AON, 2007. Global Risk Management Survey'2007. Chicago, IL: AON Corporation.
 2. AS/NZS, 2004. Risk Management. AS/NZS 4360. Sydney: Standards Australia.
 3. Bozarth, C. and Handfield, R.B., 2006. Introduction to operations and supply chain management. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education Inc., Polish edition: Helion S.A., Gliwice, 2007, 27- 38.
 4. Braunscheidel M.J. and Suresh, N.C., 2009. The organizational antecedents of a firm's supply chain agility for risk mitigation and response. Journal of Operations Management. 27, 119-140.
 5. Brindley C., Ritchie B., 2004. Introduction. In: Brindley, C. (Ed.). Supply Chain Risk. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 3-13.
 6. Chen I.J., Paulraj A., 2004. Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of Operations Management, 22, 119-150.
 7. Christopher M., 2004. Supply Chains: A Marketing perspective. In: S. New and R. Westbrook (Eds). Understanding Supply Chains, 23-42. New York: Oxford University Press Inc., 23-41.
 8. Christopher M., 2005. Managing the supply chain of the future: setting the research agenda. Logistics Research Network Conference, Plymouth, 7-9.09.2005.
 9. Christopher M., 2010. New directions in logistics. In: D. Waters (Ed.), Global Logistics. New directions in supply chain management, 1-13. London: Kogan Page; 1-13.
 10. Christopher M., Lee H., 2001. Mitigating supply chain risk through improved confidence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 34(2), 388-396.
 11. Christopher M., Peck H., 2004. Building the Resilient Supply Chain. The International Journal of Logistics Management, 15, 2, 1-14.
 12. CIMA, 2010. Reporting and managing risk. A look at current practice in the private and public sectors. London: Chartered Institute of Management Accountants, July 2010.
 13. COSO II, 2004. Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
 14. Cranfield School of Management, 2002. Supply Chain Vulnerability. Final report. Cranfield: Cranfield University. School of Management.
 15. DeLoach J., 2000. Enterprise-wide Risk Management. Strategies for linking risk and opportunity. London: Prentice Hall - Financial Times, 23-24.
 16. Elkins D., Handfield R.B., Blackhurst J. Craighead C.W., 2008, A "To-Do" List to Improve Supply Chain Risk Management Capabilities. in: Handfield, R.B. and McCormack, K. Supply Chain Risk Management. Minimizing Disruptions in Global Sourcing. New York: Auerbach Publications, 57- 63.
 17. Enarsson L., 2006. Future Logistics Challenges. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 20.
 18. Enyinda C.I., Ogbuehi A., Briggs C., 2008. Global Supply Chain Risk Management: A new Battleground for Gaining Competitive Advantage. Proceedings of ASBBS, February 2008, 278- 292.
 19. Flynn B.B., Huo B., Zhao X., 2010. The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28, 58-71.
 20. Hale T., Moberg C.R., 2005. Improving supply chain disaster preparedness. A decision process for secure site location. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 35(3), 195-207.
 21. Hopkin P., 2002. Holistic Risk Management in Practice. London: Witherby Publishers, 122.
 22. Hopkin P., 2010. Fundamentals of risk management. Understanding, evaluating and implementing effective risk management. London: Kogan Page, 214-215.
 23. IRM, 2002. Risk management standard. http://www.theirm.org/publications/PUstandard.html.
 24. ISO 31000, 2009. Risk management - Principles and guidelines. International Standard, ISO.
 25. Juettner U., Peck H. Christopher M., 2003. Supply Chain Risk Management: Outlining an Agenda for Future Research. International Journal of Logistics: Research and Applications. 6, 4, 197-210.
 26. Kersten W., Boeger M., Hohrath P. Spaeth H., 2006. Supply Chain Risk Management: Development of a Theoretical and Empirical Framework. In: Kersten, W. and Blecker, T. (Eds). Managing Risks in Supply Chains. How to Build Reliable Collaboration in Logistics, 3-17. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 27. Khan O., Christopher M., Burnes B., 2008. The impact of product design on supply chain risk: a case study. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 38 (5), 412-432.
 28. Klassen R.D. Johnson P. F., 2004. The Green Supply Chain. In: New, S. and Westbrook R. (Eds). Understanding Supply Chains. Concepts, Critiques and Futures. Oxford: Oxford University Press, 229-246.
 29. Kleindorfer P.R. Saad G.H., 2005. Disruption risk management in supply chains. Production and Operations Management. 14 (1), 53-68.
 30. Lam J., 2003. Enterprise Risk Management. From Incentives to Controls. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc., 302.
 31. Lloyd's, 2005. Taking risk on board. How global business leaders view risk. London: Society of Lloyd's, 2.
 32. Manuj I., Mentzer J.T., 2008. Global Supply chain risk management strategies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 38(3), 192-223.
 33. Norman, Jansson, 2004. Ericsson's proactive supply chain risk management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 34(5), 434-456.
 34. Paulsson U., 2004, Supply chain risk management. In: Brindley, C. (Ed.). Supply Chain Risk. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 79-96.
 35. Peck H., 2010. Supply chain vulnerability, risk and resilience. In: Waters, D. (Ed.): Global Logistics. New directions in supply chain management. 6th edition. London: Kogan Page, 192-207.
 36. Ponomarov S.Y., Holcomb M.C., 2009. Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management, 20, 1, 124-143.
 37. Rao S., Goldsby T.J., 2009. Supply chain risks: a review and typology. The International Journal of Logistics Management, 20, 1, 97- 123.
 38. Ritchie B., Brindley C., 2007. Supply chain risk management and performance. A guiding framework for future development. International Journal of Operations & Production Management, 27, 3, 303- 322.
 39. Ritchie B., Brindley C., 2008. SCRM and Performance - Issues and Challenges. In: Zsidisin G.A. and Ritchie B. (Eds). Supply Chain Risks. A Handbook of Assessment, Management and Performance. New York: Springer Science+Business Media, 249-276,
 40. Ritchie B., Brindley C.S., Armstrong N., 2008. Risk assessment and relationship management: practical approach to supply chain risk management. International Journal of Agile Systems and Management, 3, 228-247.
 41. Sadgrove K., 2005. The Complete Guide to Business Risk Management. Aldershot: Gower Publishing Limited, 274.
 42. Schaafsma F., 2009. Risk Management in a Baby Food Supply Chain. Presentation at The Supply Chain Risk Management Seminar 2009; Effective management in a time of crisis. Barcelona, 11- 12.03.2009.
 43. Sheffi Y., 2005. The Resilient Enterprise. Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage. Cambridge, MA: MIT Press, 216-220, 284.
 44. Sheffi Y., Rice J.B.Jr., 2005. A Supply Chain View of the Resilient Enterprise. MIT Sloan Management Review. Fall 2005, 47, 1, 40-48.
 45. Strategic Risk, 2010. Still some way to go. Strategic Risk. September 2010.
 46. Tang, C.S., Zimmerman, J.D. and Nelson, J.I., 2009. Managing New Product Development and Supply Chain Risks: The Boeing 787 case. Supply Chain Forum. An International Journal, 10, 2, 74-85.
 47. Tang C., Tomlin B., 2008. The power of flexibility for mitigating supply chain risks. International Journal of Production Economics, 116, 12-27.
 48. Tang C.S, 2006a. Perspectives in Supply chain risk management. International Journal of Production Economics, 103, 451-488.
 49. Tang C.S., 2006b. Robust strategies for mitigating supply chain disruptions. International Journal of Logistics: Research and Applications, 9, 1, 33-4.5
 50. The Economist Intelligence Unit, 2007. Best practice in risk management. A function comes of age. London: The Economist Intelligence Unit, 10.
 51. Trent R.J., Roberts L.R., 2010. Managing Global Supply and Risk. Best Practices, Concepts and Strategies. Fort Lauerdale, FL: J. Ross publishing, 25-41.
 52. Wagner S. M., Neshat N., 2010. Assessing the vulnerability of supply chains using graph theory. International Journal of Production Economics.126, 121-129.
 53. Wagner S.M., Bode C., 2008. An Empirical Examination of Supply Chain Performance along Several Dimensions of Risk. Journal of Business Logistics, 29, 1, 307-325.
 54. Waters D., 2007. Supply Chain Risk Management. Vulnerability and Resilience in Logistics. London: Kogan Page, 53-74.
 55. Winkler H., Kaluza B., 2006 Integrated Performance - And Risk Management in Supply Chains - Basics and Methods. In: Kersten, W. and Blecker, T. (Eds). Managing Risks in Supply Chains. How to Build Reliable Collaboration in Logistics, 19-36. Berlin: Erich Schmidt Verlag
 56. Zsidisin G.A., Ritchie B., 2008. Supply Chain Risk management - Developments, Issues and Challenges. In: Zsidisin G.A. and Ritchie B. (Eds). Supply Chain Risks. A Handbook of Assessment, Management and Performance. New York: Springer Science+Business Media, 1-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu