BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Jacek (Politechnika Wrocławska), Siuta Beata (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych
Knowledge Management in Innovation Processes of Production Enterprises
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 2, s. 43-50, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Procesy innowacyjne
Knowledge acquisition, Knowledge management, Production enterprise, Innovation processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rośnie liczba przedsiębiorstw, w których nie budynki, maszyny i urządzenia decydują o ich wartości i konkurencyjności, ale kapitał intelektualny, czyli "wszystko co wiedzą wszyscy w firmie". Przesunięcie znaczenia zasobów w kierunku wiedzy i umiejętnego jej wykorzystania wymaga odpowiedniego zarządzania wiedzą. Właściwe wykorzystanie wiedzy stanowi główne źródło tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. W warunkach globalizacji gospodarki przewaga konkurencyjna uzależniona jest w coraz większym stopniu od innowacyjności, która z kolei jest funkcją zdolności firmy do absorpcji i tworzenia nowej wiedzy. Stąd w przedsięwzięciach innowacyjnych decydujących o przewadze konkurencyjnej decydujące znaczenie ma zarówno proces zarządzania wiedzą, jak i środowisko pozyskania wiedzy. (fragment tekstu)

The role and importance of the knowledge management process in innovative ventures is discussed in the paper. The right utilization of knowledge and management in innovative processes stipulates the development and competitiveness of enterprises. When supply chains compete between themselves, the strategy of knowledge management must be submitted to objectives of the supply chain that the enterprise is .part of. In the paper, linear and adaptive knowledge chains concepts were characterized. Knowledge management in supply chains is determined by knowledge resources that a participant of a certain supply chain should have or should acquire in the knowledge acquisition environment. As results from the analysis performed, the innovativeness of Polish enterprises is realized, to a considerable measure, through the development of the private sector managed and owned by foreign companies. These, in turn, are not stimulated by competitiveness of the domestic knowledge acquisition environment but, most often, by a cheap work force. The growth of Polish enterprises innovativeness requires the development of the local knowledge acquisition environment. It is a precondition to a knowledge based intensive development of Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AskMe Corporation, Maj 2001 - Knowledge Chain Management.
  2. Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  3. Błaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  4. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa.
  5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006.
  6. Godziszewski B.: Zarządzanie wiedzą a rozwój organizacji, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, pod red. S. Lachiewicza, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
  7. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą, koncepcja i narzędzia, Difin Warszawa 2007.
  8. Nauka i technika w 2005 roku. Informacje opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
  9. Nauka i technika w 2006 roku. Informacje opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008.
  10. Raport Komisji Europejskiej, Kluczowe dane za rok 2007 dotyczące nauki, technologii i innowacji, dostępne w Internecie: www.biotechnolog.net.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu