BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budżet zadaniowy w wybranych krajach Unii Uuropejskiej
Performance Budget of Selected EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 467-484, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Kontrola wewnętrzna
Public finance, Task budget, Internal control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia budżetu zadaniowego - poprzez zaprezentowanie różnych definicji i opinii, wynikających z ustawy o finansach publicznych, jak i w oparciu o literaturę naukową. Zaprezentowane zostaną mierzalne możliwości rozliczania finansów w układzie zadaniowym, czyli cechy mierników, przy pomocy których określić można stopień realizacji zadania z punktu widzenia zakładanego celu...Działania, podejmowane w krajach UE, jak też w USA, Kanadzie i Japonii, mają na celu wdrożenie tego nowego systemu zarządzania - poprzez zadaniowe planowanie, określenie celowości finansowania działań i rozliczanie budżetu, na podstawie uzyskanych efektów tych działań. Przedstawione w artykule podobieństwa i różnice - dla wybranych krajów UE - we wdrażaniu zmian w planowaniu i rozliczania budżetu, pokazują, że celem podejmowanych działań jest zarówno przejrzystość w zarządzaniu finansami państwa, jak też zwiększenie efektywności tego zarządzania.(fragm. tekstu)

This article presents the essence of budgeting and its components. In particular, the principles of transparency, effectiveness and efficiency, and consolidation of multi-annuality costs in managing the budget. Presented features which must be met meters, indicating the degree of fulfillment in their objective of the task. In particular, the measures of effectiveness and efficiency, which are discussed types, their characteristics and type of purpose, and examples are given. Article closes budgets summary and discussion of task selected EU countries: UK, Holland, France, Slovakia, Portugal, Finland and Ireland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, red. A. Siedlecka, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 2011.
 2. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, wyd. II poprawione, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 3. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 4. Domański K., Kozyra B., Szołno-Koguc J.: Narzędzia efektywnego zarządzania - planowanie zadań w układzie wieloletnim i rocznym. Praktyczny poradnik dla powiatów, Lubelska Szkoła Biznesu - Brytyjski Fundusz Know How. Fundusz Współpracy, Warszawa 2000.
 5. Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, red. M. Podstawka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej - część I. Szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu i finansów, MDDP Akademia Biznesu.
 7. Mekiński M.: Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym omówieniem, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.
 8. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 9. Olczak M.: Budżet zadaniowy - Zalety i obawy, "Wspólnota", nr 32/2000.
 10. Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Wielkiej Brytanii, realizowanego jako szkolenie: Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 11. Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Królestwa Niderlandów, realizowanego jako szkolenie: Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Holandii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 12. Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Portugalii, realizowane jako szkolenie: Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Portugalii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 13. Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Republiki Finlandii, zrealizowanego jako szkolenie: Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Finlandii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 14. Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów na Słowacji, którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem i rozwojem słowackiego budżetu zadaniowego i wieloletniego planowania wydatków, w kontekście przystąpienia Słowacji do strefy Euro, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 15. Owsiak S.: Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 16. Pakoński K.: Budżet jako narządzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągnąć cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin - 3, Municipium, Warszawa 2000.
 17. Samorząd terytorialny, zadania, gospodarka, rozwój, red. A. Harańczyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 18. Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, red. M. Lisiński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 19. Szostak R.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna, Najwyższa Izba Kontroli, Rocznik LV, nr 5 (334), wrzesień-październik 2010.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn zm.).
 21. Wernik A.: Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007. www.budzet-zadaniowy.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu