BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skała Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Loan Growth in Banks: : Origins and Consequences
Przyrost portfela kredytowego w bankach: źródła i konsekwencje
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 113-124, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Portfel kredytowy, Ryzyko kredytowe, Przegląd literatury
Capital market, Credit portfolio, Credit risk, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury z ostatnich lat, dotyczącej źródeł i motywacji przyrostu portfela kredytowego, powiązań pomiędzy przyrostem kredytowym, ryzykiem i cyklem koniunkturalnym oraz roli wyceny ryzyka kredytowego podejmowanego przez banki. Istnieją empiryczne dowody na to, że szybki przyrost portfela kredytowego powoduje wzrost ryzyka kredytowego, który materializuje się w ciągu trzech lat od udzielenia kredytu. Pojawiają się różnice między systemami bankowymi krajów rozwiniętych i rozwijających się, jako że ekspansja kredytowa na rynkach rozwijających się może wskazywać na niezbędne pogłębienie w systemie finansowym i niekoniecznie musi skutkować pogorszeniem jakości aktywów. Analizowana jest również rola poziomu marż kredytowych, w kontekscie wymagania przez banki odpowiedniej wysokości premii za ryzyko w celu pokrycia ryzyka kredytowego nowych kredytobiorców.(abstrakt oryginalny)

Summing up, it seems that the majority of existing bank literature associates rapid loan growth on developed markets with an increased credit risk, notwithstanding its importance to revenue generation. Empirical studies prove the relation between loan growth and risk, with rapid portfolio expansion resulting in increased repayment problems in a three year lag. On developed markets, new customers are of lower quality than the existing client base, but competitive pressures refrain banks from charging adequate risk premiums on such loans. This may explain falling net interest margins observed in international financial institutions in recent years and indicate a growing overall risk profile. Loan growth is demonstrated to be positively related to macroeconomic upswings and, in parallel, to be a factor in spurring banking crises. On an individual bank level, loan growth depends on inside factors such as the time that has passed since the last bad loan crisis and outside factors, such as loan growth pursued by competitors. As a result, loan growth is a crucial factor that expresses individual bank approach towards credit risk and its assessment of future performance.(original text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger A.N., Udell G.F., The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behavior, "Journal of Financial Intermediation" 2004, 13, p. 458-495.
 2. Cavallo M., Majnoni G., Do banks provision for bad loans in good times? Empirical evidence and policy implications, World Bank Policy Research Working Paper 2001, 2619.
 3. Cottarelli C., Dell'Ariccia G., Vladkova-Hollar I., Early brids, late risers, and sleeping beauties: Bank credit growth to the private sector in Central and Eastern Europe and in the Balkans, "Journal of Banking and Finance" 2005, 29, p. 83-104.
 4. Demirguc-Kunt A., Detragiache E., The determinants of banking crises in developing and developed countries, "IMF Staff Papers" 1998, 45(1), p. 81-109.
 5. Foos D., Norden L., Weber M., Loan growth and riskiness of banks, "Journal of Banking and Finance" 2010, 34, p. 2929-2940.
 6. Hardy D.C., Pazarbaşioğlu C., Determinants and leading indicators of banking crises: further evidence, "IMF Staff Papers" 1999, 46(3), p. 247-258.
 7. Hellman T.F., Murdock K.C., Stiglitz J.E., Liberalization, moral hazard in banking, and prudential regulation: are capital requirements enough?, "American Economic Review" 2000, 90, p. 147-165.
 8. Kraft E., Jankov L., Does speed kill? Lending booms and their consequences in Croatia, "Journal of Banking and Finance" 2005, 29, p. 105-121.
 9. Quagliariello M., Banks' riskiness over the business cycle: A panel analysis on Italian intermediaries, "Applied Financial Economics" 2007, 17, p. 119-138.
 10. Rajan R.G., Why bank credit policies fluctuate - a theory and some evidence, "Quarterly Journal of Economics" 1994, May, p. 399-441.
 11. Salas V., Saurina J., Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks, "Journal of Financial Services Research" 2002, 22(3), p. 203-224.
 12. Schumpeter J., Business Cycles, McGraw-Hill, New York 1939.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu