BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczewski Marian (Politechnika Koszalińska), Darnowski Fryderyk (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Techniki strukturalne jako narzędzia modelowania systemów informacyjnych zarządzania
Structural Techniques as Modeling Tools for Informatics Systems of Management
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 1, s. 2-12, rys., tab, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Techniki informacyjne, Systemy informatyczne, Modelowanie systemów informatycznych, Przepływ informacji, Analiza danych
Information techniques, Computer system, Information system modeling, Data flow, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dzisiejszym świecie instytucje, przedsiębiorstwa, a nawet pojedynczy człowiek, aby zachować konkurencyjność muszą efektywnie wykorzystywać zasoby informatyczne. Sukces zależy w coraz większym stopniu od efektywności, niezawodności i wydajności wykorzystywanych systemów oraz sprawności wykorzystujących je organizacji. Celem działania zintegrowanych systemów informatycznych jest zwiększenie konkurencyjności każdej instytucji, dzięki zapewnieniu użytkownikom końcowego, stałego dostępu do niezbędnych informacji przy minimalizacji kosztów działania systemu. Każda organizacja może wejść w posiadanie i eksploatować Systemy Informacyjne Zarządzania (SIZ) na dwa różne sposoby: albo projektując system indywidualny, albo kupując powielarny. W obydwu przypadkach nie ma żadnych szans na powodzenie przedsięwzięcia bez udziału użytkownika, którym powinien być każdy menadżer, absolwent uczelni technicznej. Oczywiście udział ten jest różny w poszczególnych fazach i etapach prac szeroko rozumianego projektowania. Niemniej jednak do momentu modelowania SIZ należy zrobić wszystko, aby był aktywny. W artykule autorzy przyjmują, że definicja wymagań informacyjnych użytkowników oraz opracowanie logicznego modelu systemu stanowią fazy analizy systemu informacyjnego. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest zatem identyfikacja potrzeb informacyjnych użytkowników SIZ, odnośnie następujących struktur:
 • funkcjonalnej,
 • informacyjnej,
 • techniczno-technologicznej.
Analiza jest koniecznym etapem procesu wdrożenia SIZ, stanowiącym jednocześnie o poprawności przyszłego systemu. (fragment tekstu)

In today's world, big companies, smali business and even a single man to maintain his position need to use informatics systems effectively. The success depends on effectiveness and reliability of used systems and organization that uses them. Every organization can posses informatics system in two different ways: by creating the system from beginning or by buying one. In both cases there's no chance of success without user. The user contribution is different in each phases of development, nevertheless its good to make user participating in the process from the beginning. In this paper I assume that defining users informatics needs and creating logic model are the phases of analysis of informatics system. Result of mine analysis is identification of users informatics needs in following structures:
- functional - function and purpose of the system, its connection with other systems
- informative - input and output data and relation between them
- technical - software and hardware Analysis is a necessary stage of creation of Informatics Systems of Management, deciding of correctness of future system. In my paper I will show: 1. Methods and purpose of analysis of informatics system. 2. Structural techniques of modeling informatics system in aspect of:
- analysis of informatics' needs of users,
- modeling system functions,
- modeling system processes,
- modeling data. 3. Results of using structuring analysis techniques Every system need to be analyzed during design phase. Success of analysis depends on following elements:
- participation of competent people,
- complete recognition of users needs, finding situation strange and atypical,
- use of established standards and notation in specification of system model,
- correctness check of the model by users of the system Analysis is source of 56% of all errors in informatics systems which create 82% of all errors costs. These facts force programmers and users to intensive work on improving systems analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów, Warszawa 1996.
 2. Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemu, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996.
 3. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997.
 4. Obój K.: Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 5. Penc J.: Strategie zarządzania, Wydawnictwo PLANET, Warszawa 1994.
 6. Ricardo C. M.: Database Systems, Macmillan Publishing Company, New York 1990.
 7. Turban E.: Decision Support and Expert Systems, Macmillan Publishing Company New York 1990.
 8. Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 1999.
 9. Yourdan E.: Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
 10. Ziemba E, Bilewicz G.: Zastosowanie technologii CASE w analizie danych i procesów - Analiza przypadku, "Informatyka" 7-8/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu