BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Tytuł
Replanowanie realizacji projektu techniczno-organizacyjnego w momencie wystąpienia zakłócenia
Replanning of the Technical and Organizational Project Realization at the Moment of the Appearance of Disturbance
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 1, s. 13-28, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Eliminacja parametrów zakłóceń, Kontrola realizacji projektu, Metodyka prowadzenia projektu, Planowanie projektu
Project management, Elimination of interference parameters, Project realization control, Methodology of the project management, Project planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji wszelkich form biznesu, sukces rynkowy firmy jest bardzo często uzależniony od umiejętności precyzyjnego zarządzania projektami realizowanymi na zlecenie indywidualnych i niepowtarzalnych klientów. Jak nigdy dotąd, konkurencja rynkowa zmusza podmioty gospodarcze do osiągnięcia maksymalnej efektywności w zakresie czasu realizacji projektów, wykorzystywanych zasobów i kosztów. Coraz częściej sprawne zarządzanie projektami staje się kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zapewnienia ostatecznej satysfakcji klienta. Właściwe ukierunkowanie działań podczas całościowej realizacji projektu zależy od dobrze sporządzonego planu działania, w którym cele i sposoby ich osiągnięcia są oparte na trafnie rozpoznanym układzie przyszłych warunków i środków. Planowanie, jako jedna z istotnych funkcji zarządzania, jest więc procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach. Potencjalne wady planowania (wydatki, nakłady czasu, ograniczenia elastyczności, jednorazowe zdarzenia, niepewne prognozy) nie podważają celowości zastosowania go w zarządzaniu projektami. Jest ono niezbędne ze względu na złożoność i unikatowość obiektów powstających w trakcie realizacji projektów oraz związanych z tym problemów. Aby planowanie było skuteczne, musi być kompleksowe. Oznacza to objęcie nim wszystkich ważnych elementów działania, co w praktyce prowadzi do wykonania wielu czynności planistycznych. (fragment tekstu)

The article addresses the issues related to the planning of project realization in the conditions of disturbances. Planning is the major importance of a project because the project involves doing something which has not been done before. As a result, there are relatively more processes in this section. First, the method of the networks plans creation for the technical-organizational project in the conditions of disturbances was presented; next, the disruption in production has been classified and finally, the computer system aided planning of project realization has been shown. Moreover, this paper describes the process of generating alternative plans in the project realization. The treatment of basic information (time and cost) used for evaluating variants of plan as regards criteria is discussed. Global trends have pushed all professional services, including design, toward commoditization. In addition, every industry has come under powerful pressures to work "faster, better and cheaper" - to shorten project realization time and cut production costs while improving quality, as well. In this section, the analysis of activity network in the project management and difficult selection of the best of variant in the planning of technical and organizational project realization are presented. The project plan consists of planning and specification the realization of the project, scheduling, and resource planning for all submodels. It is an instrument for planning, steering and control by the project management. In addition, in a free market economy, productively efficient firms use a cost curves to find the optimal point of production, where they make the most profits. In last part, the article discusses some procedural issues relating to a multicriterial evaluation for the selection of a better variant in the planning of technical and organizational project realization. The multicriterial evaluation based on the criteria proposed by experts or decision-makers in the planning phase, during which it is critical to document the tasks to be completed in a project schedule. In this contribution are two main problems stressed: (1) the treatment of basic information used for evaluating variants of plan as regards criteria; and (2) the creation fuzzy logic membership functions that define the meaning (values) of input/output terms used in the evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breiing A., Knosala R.: Bewerten technischer Systeme, Springer Verłag, Berlin 1997.
 2. Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Four Campus Boulevard 1996.
 3. French S.: Sequencing and Scheduling: an Introduction to the Mathematics of the Job-Shop, John Wiley & Sons, New York 1982.
 4. Gwiazda T.D.: Optima_AG. Optymalizator problemów zarządzania i biznesu dla Microsoft Excel, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
 5. Kerzner H. Ph.D.: Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons Inc., New York 1998.
 6. Knosała R., Pedrycz W.: Multicriteria Design Problem - Fuzzy Set Approach, International Conference on Engineering Design - ICED'87, Vol. 1, Boston 1987, pp. 715-722.
 7. Koźmiński A. K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 8. Meredith J.R., Manteł S.J.: Project Management - a Managerial Approach, John Wiley & Sons, New York 2000.
 9. Murata T., Ishibuchi EL, Tanaka EL: Genetic algorithms for flowshop scheduling problems, "Computers and Industrial Engineering", Vol. 30, No. 4, 1996, pp. 1061-1071.
 10. Płonka S.: Metody oceny i wyboru optymalnej struktury procesu technologicznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Filii w Bielsku-Białej, Nr 48, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 31, Bielsko-Biała 1998.
 11. Santarek K., Strzelczak S.: Elastyczne systemy produkcyjne, WNT, Warszawa 1989.
 12. Schwalbe K. Information, Technology Project Management, Course Technology Inc., Minneapolis 1999.
 13. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 14. Zitzler E.: Evolutionary Algorithms for Multiobjective Optimization: Methods and Applications, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich 1999.
 15. Zuber R.: Zarządzanie przedsięwzięciami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu