BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patalas Justyna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
GMDH jako metoda prognozowania efektów ekonomicznych wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP
Modelling of the Effectiveness of Implementing Innovations in Small and Medium Enterprises Using a GMDH Approach
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 1, s. 29-36, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Prognozy ekonometryczne, Systemy ERP, Badanie efektywności, Algorytmy genetyczne
Economic efficiency, Small business, Econometric forecasts, ERP system, Research efficiency, Genetic algorithms
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wielomianowy model decyzyjny oceny efektywności wdrożenia ERP, umożliwiający prognozowanie efektów ekonomicznych wdrożenia innowacji w ujęciu technologii informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Z uwagi na postrzeganie innowacji również w ujęciu kapitału ludzkiego zaprezentowano system mierników pozwalających zbadać efekty inwestowania w kapitał ludzki. Zaproponowano zastosowanie metody GMDH do prognozowania efektywności inwestowania w kapitał ludzki. Można dyskutować, czy celowe jest dokonywanie takiej próby. Warto tu podkreślić, że w literaturze przedmiotu znajduje się kilkadziesiąt metod pomiaru kapitału intelektualnego, m.in. wskaźnik MV/MB, wskaźnik q-tobina, wskaźnik CIV, wskaźnik KCE, metoda VAIC™, ekonomiczna wartość dodana, model "odkrywcy wartości", model IAV, metoda LEV'a, metoda Strassmann'a, model IAMV™, ale nadal pojawiają się nowe propozycje. Żadna z nich nie została uznana za najlepszą. Zaprezentowana koncepcja zastosowania algorytmu GMDH jako aparatu modelowania do oceny efektów ekonomicznych inwestowania w kapitał ludzki wpisuje się w te poszukiwania. (fragment tekstu)

In this paper is the new concept of measures of innovations in small and medium-sized enterprises (SME) proposed. Innovation is in two area discussed: (1) ERP systems and (2) intellectual capital. The paper presents the issue of the evaluation of the effectiveness of implementing ERP systems in small and medium enterprises. A polynomial decision model for evaluating the effectiveness of implementing ERP systems in small and medium enterprises is deigned, and it is shown that it gives the possibility of objectivising the process of searching for an appropriate ERP system for small and medium enterprises, taking into account the assumed costs and the existing resource limitations. The elaborated advisory system of computer forecasting of the effectiveness of implementing ERP systems in small and medium enterprises allows obtaining a forecast of the value of given small and medium enterprise performance indicators following ERP system implementation. Consequently the concept of measures of intellectual capital in small and medium-sized enterprises (SME) using a GMDH approach is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashok J.: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 2. Baborski A.: Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja, Wrocław 1994.
 3. Computerworld ERP/MRP II, 2005.
 4. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 5. Edvinsson L., Malone M. S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Goldberg D. E.: The Genetic Algorithms Approach, Plenum Press, New York 1989, pp. 247-253.
 7. Iwachnienko A.G.: Induktiwnyj metod samoorganizacji modelej sloznych system po eksperymentalnym danym, Naukowa Dumka, Kijów 1982.
 8. Kapitał ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 29 listopada 2006 roku.
 9. Kohonen T.: Self-organization and Associative Memory, Springer Verlag, Berlin 1984.
 10. Krupa T.: Algorytmy genetyczne - eksperymenty i aplikacje, "Zarządzanie Produkcją" 1999, Nr 1-2.
 11. Ostrowska T.: Relacyjne systemy bazodanowe. Podstawy projektowania i eksploatacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 12. Patalas J., Banaszak Z.: Wdrażanie systemów klasy ERP w MSP - model procesu decyzyjnego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 13. Patalas J., Krupa T.: ERP class system objective assessmentmethod, "Applied Computer Science" 2005, Vol. l,no l,pp. 115-132.
 14. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonometryczne, teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu