BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szweda-Lewandowska Zofia (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Reforma państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii : kontekst strategii "Europa 2020"
UK Welfare Reforms in the Context of the Europe 2020 Strategy
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 3, s. 24-28, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Państwo opiekuńcze, Strategia Europa 2020, Zatrudnienie, Edukacja, Przeciwdziałanie ubóstwu, Polityka społeczna państwa
Welfare state, Europe 2020 Strategy, Employment, Education, Combating poverty, Social policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
W lipcu 2010 r. rząd Wielkiej Brytanii opublikował dokument pt. "21st Century Welfare". Po otrzymaniu 1600 opinii i uwag rząd opublikował białą księgę pt. "Universal Credit: welfare that works". Projekt ustawy został przedstawiony parlamentowi 16 stycznia 2011 r. Universal Credit jest najważniejszą częścią największej od lat 40. reformy państwa opiekuńczego. W zamierzeniu legislatorów nowy system zacznie działać od 2013 r. Nowe uregulowania mają na celu stworzenie silniejszych zachęt do podejmowania pracy oraz uproszczenie systemu wypłaty świadczeń i zasiłków. Celem reformy jest usunięcie administracyjnych i finansowych przeszkód utrudniających podejmowanie pracy, sprawienie by system przyznawania i wypłaty zasiłków był bardziej przejrzysty, zastąpienie 50 rożnych świadczeń bardziej spójnym systemem. Głównym celem artykułu jest analiza, w jakim stopniu podejmowane przez rząd Wielkiej Brytanii reformy przyczynią się do osiągnięcia celów strategii "Europa 2020″. (abstrakt oryginalny)

In July 2010, the UK Government published a consultation document entitled "21st Century Welfare". After receiving over 1,600 opinions, the Government published the White Paper "Universal Credit: welfare that works" on 11 November 2010. On 16 February 2011, the Welfare Reform Bill was introduced to Parliament. Universal Credit is the major part of the welfare reform in the UK - the most substantial welfare reform since the 1940s. The new system is expected to start working for new claimants in October 2013. Universal Credit is intended to strengthen incentives to work, particularly among low-earning single people and primary earners in couples, and simplify the benefit system. The Institute for Fiscal Studies forecasts that the new regulations are going to weaken incentives to work for second earners in couples. The main objectives of the reform are the removal of the administrative and financial barriers to work, the provision of greater incentives to work, the replacement of 50 different benefits and other payments provided by different institution with a less complicated and more transparent system of benefits, the clarification of the requirements that claimants need to meet to be eligible for benefits, the strengthening of the efficiency of the system by ensuring that the benefits are precisely targeted on those who need them most, the improvement and simplification of the way that support is offered, the removal of the fragmentation of the existing system and its complexity - which currently leads to fraud, error and unfairness. The main objective of the article is to analyse whether and how the welfare reform is going to help achieve the Europe 2020 targets in the light of the fact that no national objectives (such as the main Europe 2020 targets) have been adopted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Child Povety Act 2010, dostęp [18.10.2011], na stronie http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/9/pdfs/ukpga_20100009_en.pdf.
 2. Daycare Trust (2011), Summary of the Childcare costs survey 2010, dostęp [20.11.2011], na stronie www. daycaretrust.org.uk/pages/summary-of-the-childcare-costs-survey-2010.html.
 3. Department for Work and Pension (2010), Universal Credit: welfare that works, dostęp [16.12.2011], na stronie http://www.dwp.gov.uk/docs/universal-credit-full-do- cument.pdf.
 4. Department for Work and Pension (2011), Welfare Reform 2011 assessment of impacts. Following introduction to the House of Lords on 16 June 2011, dostęp [16.12.2011], na stronie http://www.dwp.gov.uk/docs/wr2011-ia-cover-note.pdf.
 5. Eurostat (2010), Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010, Luxemburg.
 6. Eurostat (2011a), People at risk of poverty or social exclusion by age and gender, dostęp [18.10.2011], na stronie http://epp.eurostat.ec.europą.eu/portal/page/portal/income_social_inciusion_living_conditions/data/database.
 7. Eurostat (2011b), Baza danych, dostęp [16.12.2011], na stronie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics.
 8. Eurostat (2011c), Baza danych, dostęp [16.12.2011], na stronie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/Unemployment_statistics.
 9. Hirszman A. (1991), The Rethoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 10. House of Commons (2009), Welfare Reform Bill. Second reading, dostęp [20.12.2011], na stronie http://www.publica-tions.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090127/debtext/90127-0006.htm#09012755000001.
 11. HR Government (2010), Drug Strategy 2010. Reducing Demand, Restricting Supply, Building Recovery: Supporting People to Live a Drug Free Life, dostęp [16.12.2011], na stronie http://www.homeoffice.gov.uk/publications/alcohol-drugs/drugs/drug-strategy/drug-strategy-2010?view=Binary.
 12. HR Government (2011), Europe 2020: UK National Reform Programme 2011, dostęp [18.10.2011], na stornie http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_uk_en.pdf.
 13. Institute for Fiscal Studies (2011), Universal Credit: winners and losers, dostęp [15.12.2011], na stronie http://www.ifs.org.uk/conferences/uc2011Jin.pdf.
 14. Komisja Europejska (2010), EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, dostęp [15.11.2011], na stronie: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 15. Komisja Europejska (2011), Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda, Bruksela, dostęp [16.11.2011], na stronie http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf.
 16. Office for National Statistics (2011), Key Figures, dostęp [15.12.2011 ], na stronie www.ons.gov.uk/ons/key-figures/index.html.
 17. Puglia A. (2011), Population and social conditions, "Statistic in focus" No. 17.
 18. Wolf A. (2011), Review of Vocational Education - The Wolf Report, dostęp [5.12.2011], na stronie https://www.education.gov.uk/publications/eOrdering-Download/The%20Wolf%20Report.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu