BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Podatki a aktywność zawodowa kobiet - analiza rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej
Taxes a Professional Activity Women - Analysis of Solutions of Same States of the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 151-159
Tytuł własny numeru
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Polityka podatkowa
Female economic activity, Labour market, Employment policy, Tax policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących w wybranych krajach UE regulacji podatkowych w zakresie opodatkowania dochodów rodziny i próba oceny ich wpływu na aktywność zawodowa kobiet. Dla zrealizowania celu zaprezentowano tendencje w zmianie poziomu zatrudnienia i dzietności w krajach UE między rokiem 1998 a 2009. Autorka, oceniając polską politykę podatkową na rzecz rodziny, ukazała jej słabość, dlatego też podjęto próbę wskazania pożądanych kierunków zmian w omawianym obszarze. Do przygotowania artykułu wykorzystano głównie: krytyczną analizę aktów prawnych, a także analizę porównawczą i proste metody statystyczne. (fragment tekstu)

Family commitments frequently become a burden in professional life, especially for women. This results in more women in employment but lower fertility ratios. There are numerous negative long-term effects of that - social, economic and cultural. The article attempts to asses how, if at all, women's choices between family and professional life are affected by tax regulations in selected UE countries. While discussing the tax aspect of the Polish family policies, the author observes its weaknesses and proposes changes to amend the situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Szymczak: Przedsiębiorczość kobiet, http://www.skolar.umk.pl/pdf/Szymczak_2008.pdf.
 2. M. Kocik: Praca, rodzina, dziecko. Polityki rodzinne w krajach OECD. Raport 2007 r. www.cpsdialog.pl
 3. B. Balcerowicz-Paradowska: Współczesna polityka rodzinna wobec kryzysu dzietności. Biuro Analiz Sejmowych nr 8(78), Warszawa 2010, s. 2.
 4. H. Litwińczuk: Opodatkowanie rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 31 i 37.
 5. J. Backhaus: The Economic Taxation of Women and the Tax System. ,,Journal of Economics Studies" 1991, No 18 (5-6), s. 4.
 6. S. Gustaffson: Separate Taxation and Married Women`s Labour Supply. ,,Journal of Population Economics" 1992, No. 5(1), s. 63.
 7. M. Zubik: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. Biuletyn RPO Zeszyty Naukowe nr 67, Warszawa 2009, s. 141.
 8. P. Haan, L. Morawski, M. Myck: Taxes, Benefits and Financial Incentives to Work: The United Kingdom, Germany and Poland Compared. ,,Bank i Kredyt" 2008, nr 1, s. 4.
 9. S. Cazain, m. Nicolas: Evolution des publics cibles de la politique familiale. ,,l`e-ssentiel - publication electronique de la Cnaf" 2006, nr 51, s. 23.
 10. P.Szukalski: Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji. Raport 2010 r. www.kobieta.gov.pl
 11. A Ostner, M Reif, H. Turba, Ch. Schmitt: Family Policies in Germany. 2010, wwwyork.ac.uk.
 12. A. Dijkstra Geske, J. Plantega: Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003, s. 82.
 13. M. Rękas: Rodzic-pracownik a rynek pracy. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej w początkach XXI wieku. Red. A. Rączaszek, A. Barteczek, A. Lorek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 367.
 14. J. Kulicki: Systemy opodatkowania dochodów rodziny w Polsce w latach 1918-2011. Biuro Analiz Sejmowych nr 4(48), Warszawa 2011, s. 19.
 15. A. Kurowska: Matka-Polka pracująca, czyli jak zwiększyć aktywność zawodową młodych kobiet? Warszawa 2010, www.for.org.pl, s. 38.
 16. J. Żyżyński: Budżet i polityka podatkowa - wybrana zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 279.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu