BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Społeczna Akademia Nauk; Clark University)
Tytuł
Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarządzaniu
Interpretive Understanding of Culture in Management Sciences
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 2, s. 107-122, tab., bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Kultura, Kultura organizacyjna
Management, Culture, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura stanowi konstytutywne pojęcie dla nurtu interpretatywno-symbolicznego nazywanego również interakcjonizmem symbolicznym. Celem artykułu jest analiza rozwoju koncepcji interpretatywno-symbolicznych w dyskursie kulturowym w naukach o zarządzaniu. Paradygmat interpretatywno-symboliczny jest jedną z najważniejszych orientacji nauk humanistycznych takich jak: antropologia kulturowa i socjologia, dla których właśnie kultura jest pojęciem fundamentalnym. Dla pogłębionej analizy problematyki kulturowej w zarządzaniu z perspektywy interpretatywno-symbolicznej, przeprowadzono badanie rozwoju tego nurtu oraz stopniowego przenikania jego koncepcji do teorii, metodologii i praktyki organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Culture is a constitutive concept of the interpretative - symbolic current, also known as symbolic interactionism. The purpose of this article is to analyze the development of the concept of symbolic - interpretative cultural discourse in the management sciences. The interpretative symbolic paradigm is a major orientation in the humanities - i.e. anthropology and the sociology of culture - for which culture is the fundamental concept. An analysis of the development of this trend and the gradual penetration of the concept into the theory, methodology, and organizational practices was conducted to receive an in-depth look at cultural issues in management from the interpretative - symbolic perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry J.W. (1969), On Cross-Cultural Comparability, "International Journal of Psychology", nr 4.
 2. Blumer H. (1969), Symbolic Interactionism, Englewood Cliffs, N.J.
 3. Blumer H. (1969a), Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Prentice-Hall, New Jersey.
 4. Bombała B. (2010), Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa.
 5. Boyce M.E. (1996), Organizational story and storytelling: a critical review, "Journal of Organizational Change Management", vol. 9.
 6. Brief A.P. (2000), Still Servants of Power, "Journal of Management Inquiry", vol. 9/4.
 7. Brown J.S., Denning S., Groh K., Prusak L. (2005), Storytelling in Organizations. Why Storytelling is Transforming 21st Century Organizations and Management, Elsevier Butterwoth-Heinemann, Oxford.
 8. Cicourel A. (1980), Language and Social Interaction: Philosophical and Empirical Issues, "Sociologica Inquiry", nr 3/4.
 9. Clarke A.E. (2003), Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn, "Symbolic Interaction", nr 26.
 10. Cossette P. (2004), L'organisation. Une perspective cognitiviste, Les Presses de l'Universite Laval, Canada.
 11. Czarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Poltext, Warszawa.
 12. Czarniawska B., Gagliardi P., red. (2003), Narratives We Organize By, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.
 13. Czarniawska-Joerges B. (2004), Narratives of Individual and Organisational Identities, [w:] M.J. Hatch, M. Schultz (red.), Organisational Identity. A Reader, Oxford University Press, Oxford - New York.
 14. Deniso D.R. (1996), What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars, "The Academy of Management Review", vol. 21, nr 3.
 15. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2005), The sage handbook of qualitative research, 3. wyd., Sage Publications, London.
 16. Eden C., Spender J., red. (1998), Managerial and Organisational Cognition. Theory, Methods and Research, Sage, London.
 17. Fina A. De, Georgakopoulou A. (2008), Analysing narratives as practices, "Qualitative Research", vol. 8(3).
 18. Flyvberg B. (2011), Case study, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research, 4. wyd., Sage, Thousand Oaks, CA.
 19. Gallant M.J., Kleinman S. (1983), Symbolic interactionism vs. ethnomethodology, "Symbolic Interaction", nr 6.
 20. Garfinkel H. (1967), Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 21. Garfinkel H. (2002), Ethnomethodology's Program, Rowman and Littlefield, New York.
 22. Garfinkel H., red. (1986), Ethnomethodological Studies of Work.
 23. Geertz C. (1995), After the fact: two countries, four decades, one anthropologist, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 24. Geertz C. (2003), Opis gęsty - w stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa.
 25. Glaser B.G. (1998), Doing Grounded Theory - Issues and Discussions, Sociology Press.
 26. Glaser B.G. (2001), The Grounded Theory Perspective I: Conceptualization Contrasted with Description, Sociology Press.
 27. Glaser B.G., Strauss A.L. (1967), Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine, Chicago.
 28. Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa.
 29. Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wyd. KR, Warszawa.
 30. Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 31. Goodenough H.W. (1970), Description and Comparison in Cultural Anthropology, Aldine, Chicago.
 32. Goulding C. (2002), Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers, Sage, London.
 33. Goulding C. (2005), Grounded theory, ethnography and phenomenology: A comparative analysis of three qualitative strategies for marketing research, "European Journal of Marketing", vol. 39, z. 3/4.
 34. Gumperz J.J., Hymes D. (1964), The Ethnography of Communication, "American Anthropologist", (special publication) vol. 66(6), cz. 2.
 35. Gupta A., Ferguson J. (1992), Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference, "Cultural Anthropology", nr 7.
 36. Hall T.E. (1964), Adumbration as a Feature of Intercultural Communication, "American Anthropologist", vol. 6(6), Pt. 2.
 37. Harris M. (1987), Cultural Anthropology, Harper & Row, New York.
 38. Hatch M.J. (1997), Irony and the Social Construction of Contradiction in the Humor of a Management Team, "Organization Studies".
 39. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 40. Headland T., Pike K., Harris M. (1990), Emics and Etics, The Insider/Outsider Debate, Sage Publications.
 41. Hogg M.A., Terry D.J. (2000), Social identity and self-categorization processes in organizational contexts, "Academy of Management Review", nr 25.
 42. Jelinek A., Litterer J.A. (1994), Toward a Cognitive Theory of Organisation, [w:] C. Stubbart, J.R. Meindl, J.F. Porac (red.), Advances in Managerial Cognition and Organisational Information Processing, JAI Press, Greenwich.
 43. Komives S.R., Owen J.E., Longerbeam S.D. (2006), Developing a Leadership Identity: A Grounded Theory, "Journal of College Student Development", vol. 47(4).
 44. Konecki K.T. (1989), The Methodology of Grounded Theory in the Research of the Situation of Work, "The Polish Sociological Bulletin", nr 2.
 45. Konecki K.T., Chomczyński P., red. (2007), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 46. Küpers W. (2000), Embodied Symbolic Consumption - Phenomenological Perspectives of Interpretative Consumer Research, [w:] R. Elliot, S. Beckmann, Perspectives on Interpretative Consumer Research, CBS, Copenhagen.
 47. Locke K.D. (2001), Grounded Theory in Management Research, Sage, London.
 48. Mangham I.L., Overington M.A. (1983), Dramatism and the Theatrical Metaphor, [w:] G. Morgan (red.), Beyond Method. Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills, London, New Delhi.
 49. Martin P.Y., Turner B.A. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, "The Journal of Applied Behavioral Science", nr 22.
 50. Mead G.H. (1934), Mind, Self, and Society, University of Chicago Press.
 51. Morgan G. (1980), Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organization Theory, "Administrative Science Quarterly", nr 25.
 52. Ouellet C., Cossette P. (1999), Les travaux des chercheurs utilisant le concept de cognition en sciences de l'administration: une etude exploratoire, 'Actes de la 8 Conference Internationale, de Management Strategique', Paris.
 53. Pike K., Kenneth L. (1967), Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, 2. wyd., Mouton, The Hague.
 54. Rosen M. (1991), Coming to the Terms with the field: Understanding and doing organisational ethnography, "Journal of Management Studies", nr 28.
 55. Sacks H., Schegloff E.A. (1979), Two Preferences in the Organization of Reference to Persons in Conversation and Their Interaction, [w:] G. Psathas (red.), Everyday Language: Studies in Ethnomethodology, Irvington Press, New York.
 56. Schultz M., Hatch M.J. (1996), Living with Multiple Paradigms: The Case of Interplay in Organizational Culture Studies, "Academy of Management Review", nr 4.
 57. Schutze A. (1972), Phenomenology of the Social World, Heinemann, London.
 58. Smircich L. (1982), Studying Organisations as Cultures, [w:] G. Morgan (red.), Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi.
 59. Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly", nr 28(3).
 60. Smircich L., Morgan G. (1982), Leadership: The Management of Meaning, "Journal of Applied Behavioural Studies", nr 18.
 61. Strauss A.L., Corbin J. (1997), Grounded Theory in Practice, Sage, Thousand Oaks.
 62. Strauss A.L., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury Park, CA.
 63. Sułkowski Ł. (2009), Interpretative Approach in Management Sciences, "Argumenta Oeconomica", nr 2.
 64. Sułkowski Ł. (2012), Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 1(114).
 65. Tenbrunsel A.E., Galvin T.E., Neale M.A., Bazerman M.H. (1996), Cognitions in Organisations, [w:] S.R. Glegg, C. Hardy, W.N. Nord (red.), Handbook of Organisations Studies, Sage, London.
 66. Thomae H. (1999), The nomothetic-idiographic issue: Some roots and recent trends, "International Journal of Group Tensions", nr 28(1).
 67. Touraine A. (1978), La voix et le regard, Seulil, Paris.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu