BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyrda-Maciałek Sylwia (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu), Dyrda Grażyna (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Rola klasteringu w aktywizacji lokalnych rynków pracy na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
The Role of Clustering in Activation Local Labour Markets on the Example of Selected EU - Member Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 171-180
Tytuł własny numeru
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Lokalny rynek pracy
Labour market, Labour market activation, Local labour market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji europejskich klastrów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki, wielkości i struktury zatrudnienia w sieciach na tle ogólnej sytuacji, w wybranych branżach oraz na terytorialnych obszarach funkcjonowania klastrów. Do realizacji celu badawczego posłużono się analizą opisową i porównawczą przeprowadzoną na podstawie krajowych i międzynarodowych sprawozdań i raportów z zakresu klasteringu oraz publikacji unijnych. (fragment tekstu)

The most important problem of the European Union member countries is a progressive unemployment and a lake of initiatives that used to stimulate a local enterprise development. The EU makes efforts to activate local labour markets and a rise of employment. An effective way of gaining a financial support is a participation in cluster structures. The EU conception of clustering development is a method of competitiveness rising that ensues by a cooperation in some fields and a rivalry in the others. A market success of cluster is usually caused by cooperation advantages that makes a structure which simplify information flow, technologies exchanging, stimulating an innovation and helps with new job places creating.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Brodzicki, S. Szultka: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. ,,Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110), Warszawa 2002, s. 46-47.
  2. Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 304-305.
  3. P. Cooke: Clusters Key Determinant of Economic Growth: The Example of Example of Biotechnology, W: Clusters Policies - Clusters Development. Red. A. Mariussen. Stockholm 2001, s. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu