BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - próba zdefiniowania
Social Responsibility Accounting - an Attemp of Definition
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 27-37, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przemiany społeczne, Systemy rachunkowości, Gospodarka, Rachunkowość
Corporate Social Responsibility (CSR), Social change, Accounting systems, Economy, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia rachunkowości odpowiedzialności społecznej dla biznesu i próba jej zdefiniowania na tle literatury przedmiotu. W artykule zostanie przedstawiony charakter rachunkowości uwzględniającej odpowiedzialność za sprawy społeczne, co stanowi punkt wyjścia do dalszych badań autora na temat wpływu odpowiedzialności społecznej na rachunkowość przedsiębiorstw, zewnętrzną sprawozdawczość finansową oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. W artykule stosuje się takie metody badawcze jak metoda indukcji oraz analizy krytycznej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the importance of social responsibility accounting for business and the attempt to define it on the background literature. The article presents the nature of accounting as responsible for social affairs, which is the starting point for the author's further research on the effects of social responsibility on accounting firms, external financial reporting and sustainable economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auty, R.M., 1995, Patterns of Development: Resources, Policy and Economic Growth, Edward Anold, London.
 2. Braun, G., 1990, The Poverty of Conventional Development Concepts, Economics, vol. 42.
 3. Burritt, R., Lehman, G., 1995, Disclosure and Development: The Case of a Wind-Farm, People and Physical Environment Research, vol. 49.
 4. Carey, A., 1992, Qestioning Approach to the Environment, w: Owen, D., Green Reporting: Accountancy and the Challenge of the Nineties, Chapman & Hall, London.
 5. Cieślak, M., 2011, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Crowther, D., 2000, Social and Environmental Accounting, Financial Times, Prentice Hall, London.
 7. Dzionek-Kozłowska, J., 2007, System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN, Warszawa.
 8. Enthoven, A.J.H., 1973, Accounting and Economic Development Policy, North Holland, Amsterdam.
 9. Epstein, M.J., Birchard, B., 1999, Counting What Counts: Turning Corporate Accountability to Competitive Advantage, Journal of Business Ethics.
 10. Epstein M.J., Freedman, M., 1994, Social Disclosure and the Individual Investor, Accounting and Accountability Journal.
 11. Estes, R., 1976, Corporate Social Reporting, John Weiley & Sons, New York.
 12. Fayol, H., 1972, Ogólne zasady administracji, w: Kurnal, J. (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, Wybór pism.
 13. Gabrusewicz T., 2008, Rachunkowość a informacja społecznie użyteczna, w: Kamela-Sowińska, A. (red.), Gospodarka a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań.
 14. Gabrusewicz T., 2010a, Controlling i jego narzędzia, w: Rachunkowość zaawansowana, część 3, WSHiR Poznań, Poznań.
 15. Gabrusewicz T., 2010b, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, CH Beck, Poznań.
 16. Gabrusewicz T., 2011, Pomiar w zrównoważonym rozwoju i rachunkowości - w poszukiwaniu wspólnej koncepcji, w: Czternasty, W. (red.), Gospodarka polski po akcesji do Unii Europejskiej - wymiar finansowy, UEP, Poznań.
 17. Gray, R., Bebbington, J., Walters, D., 1993, Accounting for the Environment, Paul Chapman Publishing, London.
 18. Gray, R.H., Owen, D.L., Adams, C., 1996, Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting, iss. 1, Prentice Hall, London.
 19. Haque, M.S., 1999, Restructuring Development Theories and Policies: A Critical Study, State University of New York.
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Optimum Pareta.
 21. http://www.mspstandard.pl/artykuly/344505/Twarde.kontra.miekkie.html.
 22. Jones, C., 1990, Corporate Social Accounting and the Capitalist Enterprise, w: Cooper, D., Hopper, T.M. (eds.), Critical Accounts, Macmillan, Basingstoke.
 23. Kamela-Sowińska A., 2010, Rachunkowość ochrony środowiska, w: Rachunkowość zaawansowana, cz. 2, WSHiR w Poznaniu, Poznań.
 24. Kay, C., 1991, Reflections on the Latin American Contribution to Development Theory, Development and Change, vol. 22, no. 1.
 25. Kuhn, T.S., 2009, Struktura rewolucji naukowych, Aletheya, Warszawa.
 26. Lester, K., 1992, Protecting the Environment: A New Managerial Responsibility, w: Owen, D., Green Reporting, Accountancy and the Challenge of the Nineties, Chapman & Hall, London.
 27. Longman Dictionary of Contemporary English, 1999, Cafosa, Barcelona.
 28. Mathews, M.R., 2007, Towards a Mega-Theory of Accounting in: Gray and Guthrie, Social Accounting, Mega Accounting and Beyond: A Festschrift in Honour of MR Mathews CSEAR Publishing.
 29. Mirghani, M.A., 1982, A Framework for a Linkage between Microaccounting and Macroaccounting for Purposes of Development Planning in Developing Countries, International journal of Accounting Education and Research, vol. 8.
 30. Perera, M.B.H., 1989, Accounting in Developing Countries: A Case for Localised Uniformity, British Accounting Review, vol. 21.
 31. Pruzan, P., Zadek, S., 1997, Socially Responsible and Accountable Enterprise, Journal of Human Values.
 32. Smilgin, R., Twarde kontra miękkie [dostęp: 01.05.2012].
 33. Szczypa, P., 2012, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDe Wu, Warszawa.
 34. Wallace, R.S.O., 1990, Accounting in Developing Countries: A Review of the Literature, Research in Third World Accounting, vol. 1.
 35. Zarkasyi, S., 2007, Corporate's Social Responsibility Accounting beetween Theory and Reality, Padjadjaran University Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia Ke - X Bangi, Selangor, Malaysia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu