BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gut Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ujęcie partycypacji osoby fizycznej w kosztach budowy w Towarzystwach Budownictwa Społecznego w kontekście zasady true and fair view
True and Fair View Context of Participants' Contribution in Social Building Societies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 49-56, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo społeczne, Budownictwo mieszkaniowe, Partycypacja finansowa, Zasady rachunkowości, Zobowiązania finansowe, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), Rachunkowość, Rozliczenia
Social construction, Housing construction, Financial participation, Accounting principles, Financial liabilities, Social Housing Associations, Accounting, Settlements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególny charakter jednostek, jakimi są towarzystwa budownictwa społecznego oraz nieprecyzyjne regulacje prawnobilansowe, powodują trudności w prawidłowej klasyfikacji bilansowej niektórych operacji gospodarczych, charakterystycznych wyłącznie dla TBS. Jedna z wątpliwości w tym zakresie dotyczy prawidłowej klasyfikacji partycypacji w kosztach budowy lokalu wynajmowanego przez osobę fizyczną. Wpłata z tytułu partycypacji ma co do zasady cechy zobowiązania, jednakże analizując jej charakter, można się w niej doszukać również elementów rozliczeń międzyokresowych przychodów, przy czym właściwa ich kwalifikacja ma niebagatelny wpływ na prawdziwy i jasny obraz TBS, przedstawiany w ich sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Both particular character of social building societies (TBS) in Poland and general character of accounting regulations cause difficulty in classifying some business operations, distinctive only for TBS. One of the accounting doubts concerns how to treat and classify participants' contribution in building cost, prepaid by a natural person. Participation prepayment has attributes of liabilities as well as revenues of future periods. Proper balance sheet qualification of participants' contribution in building costs has a significant influence on social building societies' true and fair view of their financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewska, W., Jak towarzystwa budownictwa społecznego księgują koszty i przychody operacyjne, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/57520,4, Jak-towarzystwa-budownictwa-spolecznego-ksieguja-koszty-i-przychody-operacyjne.html [dostęp: 01.05.2012].
  2. Gabrusewicz, W. (red.), 2011, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
  3. Lista towarzystw budownictwa społecznego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, http://www.transport.gov.pl/files/0/1124/lista2010.pdf [dostęp: 10.05.2012].
  4. Najwyższa Izba Kontroli, 2001, Delegatura w Zielonej Górze, Informacja o wynikach kontroli działalności towarzystw budownictwa społecznego, lipiec.
  5. Najwyższa Izba Kontroli, 2010, Delegatura w Bydgoszczy, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego, Bydgoszcz, marzec.
  6. Seredyński, R., Szaruga, K., Dziedzia, M., Lenarcik, A., 2011, Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  8. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
  9. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, nr 23 z dnia 01.12.2010, Gofin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu