BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Andrzej (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Kastomizacja systemów klasy ERP : podstawowe problemy metodyczne, technologiczne i wdrożeniowe
Customization of ERP Systems : Basic Methodical, Technological and Implementation Problems
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 1, s. 20-27, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wdrażanie systemu komputerowego, Zintegrowane systemy informatyczne, Systemy ERP
Computer system implementation, Information integrated system, ERP system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Decyzja dotycząca wyboru określonego systemu informatycznego klasy ERP nie należy do decyzji łatwych. Kluczowym elementem przedsięwzięcia wdrożeniowego jest rekonstrukcja procesów gospodarczych, prowadzona pod kątem optymalizacji metod organizacji pracy i przepływu zasobów materiałowych. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, ukierunkowanego na wprowadzenie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie, stanowi dogodny moment na realizację szeregu zmian organizacyjnych. W praktyce można spotkać się z twierdzeniem, że wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego stanowi kompromis pomiędzy funkcjonalnością produktu gotowego a koniecznością przeprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych w firmie. Na podstawie całościowej analizy obszaru (procesów gospodarczych), przeznaczonego do kompleksowej informatyzacji, możliwe jest określenie szczegółowego planu zmian restrukturyzacyjnych, a następnie sformułowanie metodyki i harmonogramu realizacji prac implementacyjnych. W przypadku dużych, złożonych projektów wdrożeniowych, konieczne jest również opracowanie pakietu rozwiązań techniczno-projektowych w zakresie adaptacji oprogramowania standardowego do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Obecnie, technologia budowy współczesnych systemów zintegrowanych pozwala na dostosowanie ich do specyfiki i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że koszty wprowadzenia, testowania, dokumentowania, a następnie serwisowania tych zmian mają znaczny wpływ na budżet projektu. Wszelkie zmiany w architekturze oprogramowania standardowego zwiększają również ryzyko całości przedsięwzięcia. (fragment tekstu)

In this article, the issues of MRP/ERP systems adoption to the needs and requirements of enterprises have been discussed. Technical properties of these systems are described as well as the methods and tools used to introduce changes and development in standard functional model. The issues of ERP systems customization have been presented on the example of project dedicated to a service - providing enterprise on the basis of periodically issued subscriptions. In the article, two examples of the customization of an integrated information system have been discussed. The first example shows the building of a new module (a module supporting the registration of trade contracts) and its integration with the standard components of the ERP package. The second example assumes adding new functions to the already existing payments-supporting module, e.g. archiving the history of contacts between the workers of the Debt Collection Department and the customers. The article describes a prototype solution created with the use of the programming environment of Navision Attain package. The issues connected with building individual software layers (presentation layer, project layer, code layer) have been considered. In the summary, threats and opportunities connected with the customization of the standard software packages have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyżewski A.: Dużo dużych, średnich niewiele mniej, "PC Kurier" 1999 nr 16.
  2. Perreault Y., Vlasic T.: Wdrażając Baan'a IV. Autorski przewodnik prac przygotowawczych i wdrażania, UCL systemy MRPII S.C., Skierniewice 1999.
  3. Popończyk A.: MES - systemy sterowania i zarządzania produkcją, "Informatyka" nr 7/8 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu