BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kulturowe aspekty negocjacji zbiorowych
Cultural Aspects of Collective Bargaining
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 70, s. 41-54
Tytuł własny numeru
Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Negocjacje zbiorowe
Collective bargaining
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obszar negocjacji zbiorowych jawi się jako złożony i wieloaspektowy. Klasyfikacje, jakie w nim występują, są często przybliżone i umowne. Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest specyfika kulturowa. Jej oddziaływanie często przyjmowane jest intuicyjnie. Jeżeli podejmowane są próby powiązania konkretnych wymiarów kultury z określonymi zjawiskami lub procesami społeczno-gospodarczymi, ujawniają się liczne komplikacje. Ujawnia to układ wymiarów wartości kultur narodowych według G. Hofstede i jego oddziaływanie na charakter negocjacji zbiorowych w poszczególnych krajach. Choć pewne prawidłowości są widoczne. Cenne są także wyniki obserwacji innych autorów. Wobec powyższego uwzględnienie oddziaływania kultury na negocjacje zbiorowe i szerzej - na stosunki pracy - wydaje się nieuniknione, a związku z tym stawia pod znakiem zapytania możliwość forsowania celów wspólnych dla wielu krajów za pomocą ujednoliconych zaleceń. (fragment tekstu)

Collective bargaining is the key element of the industrial relations. Its origins reach back to the end of the18th century. Cultural factors together with political, legal, economic and social ones influenced to the same degree the shape of the various models. In this article cultural dimensions, such as power distance index, individualism, masculinity and uncertainty avoidance index were used to estimate their potential effect on the models of the collective bargaining in EU countries. These models are: north, centre, south, west and transitive. Their characteristics with reference to years 2000-2006 have been also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R.M. Solow: The Labor Market as a Social Institution Basil Blackwell Cambridge. Massachusetts. Oxford. 1990, s. 19.
 2. S. Borkowska Negocjacje zbiorowe. PWE. Warszawa 1997. s. 231 i 245; I. Grzenkowicz: Problemy rozwiązywania sporów między pracodawcą a pracownikiem. W: Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, liberalizacja, etyka. Red. G. Wolska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2009, s. 192-196.
 3. J. Gardawski. L. Gilejko. J. Siewierski. R. Towalski: Socjologia gospodarki. Difin. Warszawa 2006. s. 236.
 4. T. Boeri & .J. van Ours: The Economics of Imperfect Labor Markets. Princeton University Press, Princeton. New Jersey 2008. s. 3.
 5. J. Stelina: Prawo pracy a kryzys gospodarczy "Państwo i Prawo" 2010. nr 3.
 6. Z. Stanick. System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie. W: Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu. Red. W. Pachu, M. Garbicz. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 2008. s. 110.
 7. J. Gardawski: Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej. W: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 2005. s. 197.
 8. Industrial Relations in Europe 2004. Office for Official Publications in the European Communities. Luxembourg 2004. s. 51.
 9. W. Morawski: Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001. s. 211
 10. R. Towalski: Przedsiębiorstwo i stosunki pracy. W: l Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski.
 11. R. Towalski: Socjologia gospodarki. Difin. Warszawa 2006 s. 237.
 12. Industrial Relations in Europe 2006. Office for Official Publications of the European Community 2006. s. 47.
 13. R. Duval. J. Elmeskov: The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and product Markets. ECB Working Paper Series. March 2006. No. 596. s. 21.
 14. G. J. Hofstede: Kultury i organizacje. PWE. Warszawa 2007, s. 54-59, 87-91, 130-135, 178-184.
 15. E. de Jong: Culture and Economics. On Values. Economics and International Business Routlege Taylor & Francis Group. London - New York 2009. s. 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu