BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Napiecek Remigiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Pomiar jako czynnik determinujący rozwój rachunkowości
Measurement as a Factor of Accounting Evolution
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 78-86, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Pomiary, Rozwój rachunkowości, Rachunkowość
Measurement, Development of accounting, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwując zmieniający się charakter zjawisk życia gospodarczego oraz dążenie do ich ujęcia w przedmiocie rachunkowości, nasuwa się wniosek dotyczący poszerzenia zakresu pomiaru dokonywanego w rachunkowości o kolejne miary - niekoniecznie finansowe, stosowane przez inne dziedziny nauki. Pojawia się również wątpliwość, czy rachunkowość zachowa swój naukowy charakter. Bowiem jednolitość metodologiczna jest warunkiem koniecznym uznania rachunkowości za naukę. Praca zawiera rozważania na temat pomiaru w rachunkowości na tle przyjętych paradygmatów i metod poznawczych w nauce rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The tendency to incorporate the ever-increasing complexity of business processes into the accounting system suggests changes in the accounting measurement concept. There is a need to incorporate non-financial measures into accounting, common for other disciplines of science. On the other hand, accounting can weaken its scientific character by losing methodological uniformity. The article contains reflections on measurement methods in accounting against paradigms and cognitive functions of accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin, W., 1995, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 2. Campbell, N.R., 1952, What Is Science? Dover Publications Inc.
 3. Caws, P., 1959, Definition and Measurement in Physics, C. West Churchman and Phil-burn.
 4. Dobija, M., 1988, Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 84, Kraków.
 5. Heneman, R.L., 1986, The Relationship between Superviasory Ratings and Results-oriented Measures of Performance: A Meta-analysis, Personnel Psychology, no. 39 (4), s. 811-827.
 6. Ijiri, Y., 1975, Theory of Accounting Measurement, Accounting Research Studies, no. 10, Sarasota Fl., American Accounting Association.
 7. Ijiri, Y., Jaedicke R.K., 1966, Reliability and Objectivity of Accounting Measurements, The Accounting Review (July), s. 474-483.
 8. Lange, O., 1974, Ekonomia polityczna - zagadnienia ogólne, t. 1, PWN, Warszawa.
 9. Mattessich, R., 1994, Conditional-Normative Accounting Methodology, Incorporating Value Judgements and Means-End Relations of An Aplied Science, Working Paper, University of British, Columbia.
 10. Mock, T., Grove, H., 1979, Measurement, Accounting and Organizational Information, Wiley, New York.
 11. Musvoto, S.W., 2011, Implications of the Homomorphism Definition of Measurement on Accounting Measurement Theory, International Business & Economics Research Journal, May, vol. 10, no. 5, s. 23-32.
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1982, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa.
 13. Scott, D., Suppers, P., 1958, Foundational Aspects of Theories of Measurement, Journal of Symbolic Logic, no. 23, s. 113-128.
 14. Slovic, P., MacPhillamy, D., 1974, Dimensional Commensurability and Cue Utilization in Comparative Judgment, Organizational Behavior and Human Performance, no. 11, s. 172-194.
 15. Sterling, R.R., 1988, Confessions of a Failed Empiricist, Advances in Accounting, JA1 Press Inc., vol. 6, s. 3-35.
 16. Stevens, S.S., 1951, Mathematics, Measurement and Psychophysics, Handbook of Experimental Psychology, Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu