BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartuś Kamila
Tytuł
Eksploracja danych w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 281-300, bibliogr. 36 poz., wykr.
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Technologia informacyjna, Bazy danych, Analiza danych, Data Mining, Systemy Business Intelligence
Knowledge-based organisations, Information Technology (IT), Databases, Data analysis, Data Mining, Business Intelligence systems
Abstrakt
Proces eksploracji danych ma na celu odkrywanie istotnych zależności i związków zachodzących pomiędzy danymi. Wynikiem eksploracji mogą być nie tylko ukryte dotąd wskażniki i zależności, na które powinno się zwrócić uwagę, ale także konkretne zbiory informacji dające nową, wczesniej nieznaną wiedzę. Proces eksploracji danych wymaga w całej jego rozciągłości aktywnego zaangażowania człowieka. Z uwagi na fakt, iż w gospodarce opartej na wiedzy duży nacisk położony jest na selektywne gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji, ważne jest, aby proces eksploracji danych realizowany był w ściśle określony sposób. Eksplorację danych należy traktować wieloetapowo, kompleksowo i - co ważne - także interdyscyplinarnie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong R., Freitag D., Joachims T., Mitchell T. (1995). Webwatcher : A Learning Apprentice for the World Wide Web. W : Working Notes of the AAAJ Spring Symposium : Information Gathering from Heterogeneous. Distributed Environments. Stanford University, Stanford.
 2. Baragoin C., Chan R., Gottschalk H., Meyer G., Preria P., Verhees J. (2006). Enhance Your Business Applications : Simple Integration of Advanced Data Mining Functions.
 3. http://www.ibm.com.
 4. Bartuś K. (2007). Eksploracja danych. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak, E.Ziemba. PWN, Warszawa.
 5. Bartuś K., Olszak C.M. (2009). Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych. W : Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Red. R.Knosala. Opole.
 6. Berkeley Report (2009). How Much Information ?
 7. http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003.
 8. Berry M.J.A., Linoff G.S. (2005). Nowa Six Sigma. Helion, Gliwice.
 9. Berry M.J.A., Linoff G.S. (2004). Data Mining Techniques for Market Sales and Customer Relationship Management. Wiley & Sons.
 10. Cabena P., Hadjinian P., Stadler R., Verhees J., Zanasi A. (1998). Discovering Data Mining : From Concept to Implementation. Prentice Hall, Upper Saddle River, New York.
 11. Colley R., Mobsher B., Srivastava I. (1997). Web Mining : Information and Pattern Discovery on the World Wide Web. IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI'97).
 12. Czyżowicz M. (2003). Badania porównawcze metod inteligentnej nawigacji i adaptacji algorytmów optymalizacyjnych do zadań nawigacji w zbiorach dokumentów tekstowych. Praca pod kier. M.A.Kłopotka. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 13. Demski T. (2003). Jak wdrażać i stosować data mining w praktyce ? W : Zastosowanie statystyki i data mining w finansach. StatSoft, Kraków.
 14. Filipowski A. (2004). Jak zaoszczędzić na czytaniu ? "Gazeta IT" 3 (22), Poznań.
 15. Hand D., Mannila H., Smyth P. (2005). Eksploracja danych. WNT, Warszawa.
 16. Hsu J. (2004). Data Mining and Business Intelligence: Tools, Technologies and Applications. W : Business Intelligence in the Digital Economy : Opportunities, Limitations and Risks. Red. M.Raisinghani. Idea Group Inc., USA.
 17. Kosala R., Blochecl H. (2000). Web Mining Research : A Survery. "SIGKDD Explorations. Newsletter of the ACM Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining".
 18. Kulej E. (2002). Rola systemów Business Intelligence w procesie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie. Multimedia w zarządzaniu. Red. L.Kiełtyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 19. Larose D.L. (2007). Odkrywanie wiedzy z danych, wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Lula P. (2005). Text Mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych. W : Data Mining : poznaj siebie i swoich klientów. StatSoft, Warszawa - Kraków.
 21. Maarch Y.S., Ben Shavl I.Z. (1996). Automatically Organizing Bookmarks per Content. Proceedings of 5th International World Wide Web Conference.
 22. Menczer F., Monge A., Street W.N. (2002). Adoptive Assistants for Customized E-shopping. IEEE Intelligent Systems.
 23. Morzy T. (2007). Eksploracja danych. "Nauka" 3/2007.
 24. www.portalwiedzy.pan.pl.
 25. Rajman M. (1997). Text Mining : Natural Language Techniques and Text Mining Applications. W : Data Mining and Reverse Engineering : Searching for Semantics. Red. S.Spaccapitra, F.Maryanski. Chapman and Hall, London.
 26. Shumeli G., Patel N.,Bruce P. (2007). Data Mining for Business Intelligence. Wiley, New York 2007.
 27. Solberg E.W. (1999). Towards Comprehensive Web Search. Doctoral Dissertation. University of Washington, Washington.
 28. Two Crows Corporation (1999). Introduction to data Mining and Knowledge Discovery. USA.
 29. Weiss R., Velez B., Sheldon M.A., Namprempre C., Szilagyi P., Duda A., Gifford D.K. (1996). HyPursuit : A Hierarchical Network Search Engine that Exploits Contentlink Hypertext Clustering. W : Hypertext'96 : The Seventh ACM Conference on Hypertext.
 30. Węcel K. (2005). Jak Google to robi ? "Gazeta IT", nr 9.
 31. Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 32. www.newss.pl.
 33. www.sane.com.
 34. www.sas.com.
 35. www.spss.pl.
 36. www.statsoft.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu