BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Cash pooling czy netting? W poszukiwaniu efektywnych instrumentów zarządzania finansami grupy kapitałowej
Cash Pooling or Netting? In Search of Effective Instruments of Financial Management in Companies' Group
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 87-99, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Cash pooling, Zarządzanie finansami, Zarządzanie pieniądzem, Grupa kapitałowa, Konsolidacja, Netting
Cash pooling, Financial management, Money management, Capital group, Consolidation, Netting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań w zakresie konsolidacji środków pieniężnych oraz kompensowania wzajemnych rozrachunków jednostek gospodarczych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej. Podjęto również próbę określenia korzyści i kosztów omówionych instrumentów zarządzania finansami grupy kapitałowej. Zarządzanie środkami pieniężnymi oznacza wszelkie podjęte przez grupę kapitałową (jednostkę dominującą) działania o charakterze organizacyjnym, planistycznym i analitycznym, mające na celu stworzenie i wykorzystanie efektywnych systemów i procedur w zakresie przepływów środków pieniężnych wewnątrz grupy kapitałowej oraz pomiędzy grupą kapitałową a jednostkami funkcjonującymi poza jej granicami. W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie koncepcje związane z zarządzaniem gotówką w grupie kapitałowej, mianowicie koncepcję zarządzania zdecentralizowanego i scentralizowanego. W ramach scentralizowanej formy wyróżnia się różnego rodzaju instrumenty zarządzania gotówką, wśród których istotne znaczenie ma cash pooling, rozumiany jako konsolidacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych spółek funkcjonujących w grupie kapitałowej. Konsolidacja środków pieniężnych w grupie kapitałowej może przybierać postać wirtualną lub rzeczywistą. Netting (zwany inaczej clearing) jest formą rozliczeń pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej polegającą na kompensowaniu wzajemnych należności i zobowiązań. W praktyce gospodarczej netting występuje najczęściej jako netting bilateralny i multilateralny. (abstrakt oryginalny)

The aim of article is to present solutions regarding cash management of companies' group, especially cash pooling and netting. The paper describes the essence and forms of cash pooling and netting. It also shows advantages and disadvantages of cash pooling and netting. The article is divided into three parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the essence of the management as an element of financial management of companies' group. The second part presents the essence and two concepts of cash pooling: national and zero-balancing cash pooling. In the third part of the article, the author presents the essence and the forms of netting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzywacz, J., 2003, Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą, Difin, Warszawa 2003.
  2. Karmańska, A., Szumielewicz, W., 2003, Rachunkowość zarządcza grup kapitałowych - nowe wyzwanie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Remlein, M., 2004, Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  4. Sierpińska, M., Wędzki, D., 2001, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sikacz, H., 2011, Ocena sytuacji finansowej i operacyjnej grup kapitałowych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  6. Szumielewicz, W., 2009, Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa.
  7. Trocki, M., 2004, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Dz.U., nr 123, poz. 1351.
  10. Zawal-Kubiak, H., 2004, Cash poołing - skutki w podatku dochodowym, Przegląd Podatkowy, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu