BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarska Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu samochodowego oraz próby ich ekologizacji
Dangers to Environment as the Result of Transport Development Especially Cars and Their Ecologization
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 117-138, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Zagrożenia ekologiczne, Ochrona środowiska, Transport samochodowy, Biopaliwa, Alternatywne źródła energii
Ecological hazard, Environmental protection, Motor transport, Biofuels, Alternative energy sources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy rodzaj transportu wywiera niestety negatywne skutki na środowisko przyrodnicze. Przy dalszym rozwoju transportu należy dążyć do minimalizowania niepożądanych skutków wynikających z wykorzystania poszczególnych środków transportu i infrastruktury. Zgodnie z przyjętą zasadą zrównoważonego rozwoju wskazana byłaby zatem rezygnacja z indywidualnych środków transportu lub ich minimalizacja w wyjazdach na rzecz środków transportu publicznego lub przynajmniej wprowadzanie nowych technologii ograniczających szkodliwość środków transportu samochodowego. Towarzyszyć temu musi ewolucja ludzkiej mentalności, która zmniejszyłaby psychologiczne znaczenie posiadania prywatnego samochodu, gdyż od tego zależy wzajemna relacja między transportem indywidualnym a zbiorowym.(fragment tekstu)

The means of transport which accompanied mankind from the beginning are increasing giving not only positive but also negative consequences. The necessity of travelling, carrying goods and excessive consumption economy cause so much damage to the conditions in which people and animals live. The local authorities and global economy are searching for the economic, structural and legal solutions to reduce contamination caused mainly by the growing car transport. So, special attention is paid to the development of more advanced technologies of car production and exploitation. Innovation of vehicle manufacturing and introducing biofuels giving undisputed ecological benefits cannot be quickly launched. The delay may be caused by high costs of this introduction or by lobbyists. There is hope for the society to find their own method to obtain the most effective means of transport and using it in the most economical way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. N. Szczucka-Kupisz: Kto korzysta, kto płaci? "Wiedza i Życie" 1999, nr 1.
  2. S. Kozłowski: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa 2000.
  3. J. Friedberg: Aktualne kierunki polityki transportowej państwa. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 4, s. 2.
  4. M. Bąk: Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. WUG, Gdańsk 1997, s. 134-137.
  5. T. Lijewski: Sto lat rywalizacji samochodu z koleją. W: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Tom 6. Red. T. Lijewski, J. Kitowski. Warszawa-Rzeszów 2000, s. 140-144.
  6. H. Mokrzyszczak: Transport a zagrożenie środowiska naturalnego. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1995, nr 4, OBET, Warszawa, s. 82-102.
  7. St. Marszałek: Czynniki decydujące o konkurencyjności polskich przewoźników drogowych. W: Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego. AE, Katowice 2001, s. 11-14.
  8. K. Baczewski, T. Kałdoński: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, s. 12 i dalsze.
  9. R. Sanders: Ethanol can replace gasoline with significant energy savings, comparable impact on greenhouse gases. "Berkeley News", University of California, Berkeley 2006.
  10. J.M. Ruszkowski, J. Krala: Innowacyjność w dziedzinie wykorzystania biomasy. Studium na przykładzie biopaliw. W: Management of innovation process in Ukraine problems, perspectives, risk. Lwów 2006, s.540-541.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu