BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barnuś Barbara (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Tytuł
Minimalizacja kosztów wytwarzania w fazie projektowania
Lowering Manufacturing Costs at the Design Stage
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 2, s. 2-13, rys., tab, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie projektowania, Redukcja kosztów, Zarządzanie kosztami, Koszty produkcji, Szacowanie kosztów, Kontrola kosztów
Computer aided design, Costs reduction, Costs management, Production costs, Costs estimation, Cost control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie obejmuje nie tylko ocenę finansowej działalności przedsiębiorstwa, ale także podejmowanie decyzji finansowych. Wiąże się to z decyzjami: co produkować, w jakich ilościach, po jakich kosztach. Na decyzje te ma wpływ szereg czynników, które łatwiej, bądź trudniej zmierzyć lub przewidzieć. Dlatego podejmowanie decyzji musi wiązać się z zastosowaniem odpowiednich metod szacowania kosztów, które pozwolą zminimalizować ryzyko błędnych lub podejmowanych pod presją czasu decyzji. Należy jednak pamiętać, iż wszystkie metody szacowania kosztów przedsięwzięć są metodami wspomagającymi analizę, a ostateczne podjęcie decyzji należy do decydenta, który jest za nią odpowiedzialny. Zadaniem decydenta jest podjęcie najlepszej decyzji w danym czasie, warunkach, przy danych zasobach informacji z wykorzystaniem swojej wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz dostępnych metod i narzędzi. Konkurencyjny rynek stawia przed przedsiębiorstwem wyzwania w postaci szybkiego dostarczenia produktu na rynek po jak najniższych kosztach i charakteryzujących się wysoką jakością. (...) Zapewnienie wysokiej jakości pociąga za sobą wyższe koszty i dłuższy czas związany z niezbędnymi kontrolami. Ze względu na wymagania rynku z jednej strony, a ograniczenia przedsiębiorstwa z drugiej, przed decydentami stoi trudne zadanie: co produkować, za ile i w jakich ilościach, aby przedsiębiorstwo zdobyło przewagę konkurencyjną na rynku. (fragment tekstu)

The article deals with a problem of reducing the manufacturing cost. The attention was focused on the essentials of cost estimation at the design stage. The methodology of technical preparation for production oriented on the lowest possible manufacturing costs was presented. The methodology assumes that costs are estimated at conceptual stage employing parametric method and Case Based Reasoning. The methodology advice costs estimation throughout the whole process of designing and project development. The methodology proposes cost estimation at technical preparation for production using analytical method. The article discuses extensively parametric, CBR and analytical method. The practical example was presented to show how the methods are executed. The methods were scrutinized and verified using real data. In the conclusion the usefulness of presented methods in the process of cost estimation was evaluated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton J. A., Love D. M.: The potential of simulation in the financial evaluation of design decision. [w:] International Conference On Engineering Design, ICED'95, pp. 1001-1006.
 2. Duverlie P., Castelain J. M.: Cost Estimation During Design Step: Parametric Method versus Case Based Reasoning Method. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 1999, 15, pp. 895-906.
 3. Eversheim W., Gupta C., Kumper R.: Methods and Tools for Cost Estimation in Mechanical Manufacturing (METACOST). "Production Engineering", 1994, 1/2, pp. 201-204.
 4. Farineau T., Rabenasolo B., Castelain J. M., Meyer Y., Duverlie P.: Use of Parametric Models in an Economic Evaluation Step During the Design Phase. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 2001, 17, pp. 79-86.
 5. Farineau T., Rabenasolo B., Castelain J. M.: Choice of Cost-Estimation Functions Based on Statistical ality Criteria and Technical Cohorence. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 2002, 19, pp. 544-550.
 6. Geiger T. S., Dilts D. M.: Automated design-to-cost: integrating costing into the design decision. "Computer-Aided Design", 1996, 28 (6/7), pp. 423-438.
 7. Inteligentne wspomaganie procesu integracji środowiska do komputerowo wspomaganego projektowania maszyn. Red. J. Pokojski. Warszawa: WNT, 2000.
 8. Jiao J., Tseng M. M.: A pragmatic approach to product costing based on standard time estimation. "International Journal of Operations & Production Management", 1999, 19 (7), pp. 738-755.
 9. Koonce D., Judd R., Sormaz D., Masel D. T.: A hierarchical cost estimation tool. "Computers in Industry", 2003, 50, pp. 293-302.
 10. Lenau T., Egebol T.: Early cost estimation for die casting. [w:] International Conference On Engineering Design, ICED'95, pp.1007-1016.
 11. Liebers A., Kals H. J. J.: Cost Decision Support in Product Design. "Annals of the CIRP", 1997, 46 (1), pp. 107-112.
 12. Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 13. Ong N. S., Lim L. E. N.: Activity-Based Cost-Modeling Procedures for PCB Assembly. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 1993, 8, pp. 396-406.
 14. Rehman S., Guenov M. D.: A methodology for modelling manufacturing costs at conceptual design. "Computer & Industrial Engineering", 1998, 35 (3-4), pp. 623-626.
 15. Seo K.-K., Park J.-H., Jang D.-S., Wallace D.: Approximate Estimation of the Product Life Cycle Cost Using Artificial Neural Networks in Conceptual Design. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 2002, 19, pp. 461-471.
 16. Shehab E. M., Abdalla H. S.: A. design to cost system for innovative product development. "Proceeding Institution of Mechanical Engineers", 2002, 216, pp. 999-1016.
 17. Shehab E. M., Abdalla H. S.: An Intelligent Knowledge-Based System for Product Cost Modelling. "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology", 2002, 19, pp. 49-65.
 18. Shehab E. M., Abdalla H. S.: Manufacturing cost modelling for concurrent product development. "Robotics and Computer-Integrated Manufacturing", 2001, 17, pp. 341-353.
 19. Ting P.-K. D., Zhang C., Wang B., Deshmukh A., Dubrosky B.: Product and process cost estimation with fuzzy multi-attribute utility theory. "The Engineering Economist", 1999,44 (4), pp. 303-331.
 20. Watson I.: Case-based reasoning is a methodology not a technology. "Knowledge Based Systems", 1999,12, pp. 303-308.
 21. Weusting I. R, Brinke E., Streppel A. H., Kals H. J. J.: A generic framework for cost estimation and cost control in product design. "Journal of Materials Processing Technology", 2000, 103, pp. 141-148.
 22. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Red. K. Kukuła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 23. Zastosowanie metody case-based reasoning w projektowaniu maszyn. Red. J. Pokojski. Warszawa: WNT, 2003.
 24. Zhang Y. F., Fuh J. Y. H.: A neural network approach for early cost estimation of packaging products. "Computers & Industrial Engineering", 1998, 34, pp.433-450.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu