BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Puda Maria (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Wybrane zagadnienia projektowania systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Chosen Problems of Motivation System Design in Production Companies
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 2, s. 14-21, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Składniki wynagrodzenia, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Premia, Kształtowanie wynagrodzeń, Zaangażowanie pracowników
Production enterprise, Components of remuneration, Motivating employees, Motivating systems, Bonus, Shaping remuneration, Employees' engagement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczny system motywowania to taki, który realizuje postawiony przed nim cel, czyli mobilizuje pracowników do bardziej wydajnej pracy, a jednocześnie zaspakaja ich potrzeby i oczekiwania. Uważa się, że tradycyjne instrumenty motywacyjnego oddziaływania na pracownika, takie jak kompensata materialna nie są wystarczające we współczesnych przedsiębiorstwach. Jest to z pewnością stwierdzenie słuszne i jak najbardziej uzasadnione. Ludzie bowiem pracują nie tylko dla samych pieniędzy. Równie ważne, a dla wielu może znacznie ważniejsze, jest wewnętrzne zadowolenie wynikające z treści samej pracy - jej celów, zadań, odpowiedzialności, warunków, w jakich jest wykonywana itd. Na system motywowania należy zatem patrzeć kompleksowo, jako na system integrujący różne elementy po to, by zwiększyć zaangażowanie pracowników w kierunku poprawy efektywności pracy. Choć system motywowania to nie tylko pieniądze, to jednak znaczenie wynagrodzenia w oddziaływaniu na pracowników jest bardzo ważne, bowiem to pieniądze:
 • pozwalają w większości przypadków zaspokoić ludzkie potrzeby,
 • wyrażają wartość i znaczenie wykonywanej pracy, wskazując zarazem na jej użyteczność w przedsiębiorstwie,
 • stanowią podstawę wzajemnych porównań pracowników, np. co do trudności wykonywanej pracy czy osiąganych wyników.
(fragment tekstu)

For the company's success the most important are employees - their competencies, skills, motivation and involvement. Personnel management is a key area in the company management. It is composed of many tasks leading to the most effective usage of humans' knowledge and skills in order to achieve company's objectives. In these activities the important role is played by the motivation system including the remuneration system based on clear, logic and fair rules. The meaning of remuneration is included in many motivation theories, especially in Maslow's human needs theory, Herzberg's two-factor theory and Adam's equity theory. For mostly employees, remuneration (or in other words: compensation, payment) is the most important element of their motivation for work. Remuneration may be determined both as a whole both as a sum of different components (including non-financial ones), which are related to different aspects of work. The design of remuneration systems in modern production enterprises requires the rational foundations for the process of basic pay rate differentiation. The basic pay is a major part of employee's compensation and that is why it essentially influences his (her) motivation and work results. To be motivating and objective the basic pay should be a determinant of all major aspects of the work, that means it should consider required knowledge and skills, responsibility level, effort put in work, material work environment etc. Ali those are taken into account in job evaluation process. The basic pay is usually supported by variable payment components such as bonuses or rewards, which should be implemented to the company's remuneration system in proper way. The properly designed bonus system should be concerned with results obtained by company as a whole, next with results obtained by particular departments or teams and finally with achievements of particular employees. For example if a team's results are not satisfied, the team shouldn't participate in the bonus fund sharing. The rules for individual bonus include definition of the proper bonus criteria. These criteria are related to employees rating process and should be adequate to the worker's situation. The bonus dependent on quantity of work may be used when a worker can influence on it and is usually related to productivity (work standards) degree. The bonus dependent on quality of work is designed to improve carefulness and accuracy of work as well as to minimize the amount of defective products. The bonus dependent on rational use of equipment is aimed at the optimal use of machines and plants, especially when they are very expensive. The crucial here is to use the machine's work-time in the most efficient way and to avoid failures and minimize shutdown time. This kind of bonuses may be suitable to support the TPM (Total Productive Maintenance) philosophy and practice in a company. The bonus dependent on rational use may concern also the production factors such as materials, tools, energy and others. The bonus dependent on safety of work may be an element of the company's health and safety policy. It is aimed at supporting proper behaviours at work oriented to wearing of personal protection means, following the safety procedures etc. Pay decisions should be based on systematic approach, that means they should result from developed and accepted within a company rules and procedures. It makes the company's policy clear and logical. Pay differentiation based on job evaluation as well as on defined bonus criteria enables to avoid some casual and incoherent decisions and actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: AKADE, 2000.
 2. Baron-Puda M.: Różnicowanie wynagrodzeń pracowników w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2004, nr 2.
 3. Bowditch J. L., Buono A. F.: A Primer on Organizational Behaviour (5/e). New York: John Wiley & Sons Inc., 2001.
 4. Karney J. K.: Psychopedagogika pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2007.
 5. Kopertyńska W.: Premiowanie w firmie. "Personel", 1995, nr 18.
 6. Oleksyn T.: Praca i płaca w zarządzaniu. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 1997.
 7. Sekuła Z.: Premia czy nagroda? "Personel", 1996, nr 6.
 8. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1983 r., sygn. akt III PZP 25/83, Służba Pracownicza 1983, nr 10.
 9. Ustalanie wymagań. Różnicowanie wynagrodzeń. Ed. V. Darmstadt: Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation, 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu