BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Emerling Izabela
Tytuł
Wpływ rezerw na wynik finansowy banku
Influence of Reserves on Bank Financial Result
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 52, s. 137-156, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Słowa kluczowe
Banki, Ryzyko bankowe, Rezerwy bankowe
Banks, Banking risk, Bank reserves
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szacowanie trwałej utraty wartości należności kredytowych jest więc jednym z najważniejszych instrumentów wpływających na obraz sytuacji finansowej i majątkowej banku, a jednocześnie pozwala na urealnienie tego obrazu.(fragment tekstu)

Still growing level of Polish economy and development of its institutions increase the banks' dependence on the domestic and foreign finance markets. Easy accessible, on time and properly detailed information decreases risk of activity and raises the competition of a bank. The information about reserves and the risk, that bank is exposed to is the indispensable information in order to manage the bank effectively.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Sierpińska: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 29.
 2. M. Lasek: Wielokryterialna ocena kondycji ekonomicznej firm - klientów banku. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996, s. 11.
 3. E.A. Hendriksen, M.F. van Breda: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 219.
 4. Ryzyko i mechanizm dźwigni w działalności przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 358.
 5. E.Smaga: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. FRRwP, Warszawa 1995, s. 12.
 6. Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław 2000, s. 196.
 7. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko. PWE, Warszawa 2000, s. 29.
 8. K. Jackowicz: Ryzyko stopy procentowej a problem teorii stóp procentowych. Próba nowej definicji i systematyki. "Bank i Kredyt" 1996, nr 7, s. 31.
 9. J. Grzywacz: Podstawy bankowości. Difin, Warszawa 2002, s. 206-207.
 10. K.G. Szymański: Rachunkowość i podatki. Difin, Warszawa 1998, s. 258.
 11. I. Olchowicz: Rachunkowość podatkowa. Difin, Warszawa 1998, s. 286.
 12. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz: Rachunkowość finansowa. Cz. I. Difin, Warszawa 1996, s. 414.
 13. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 1995, s. 178.
 14. Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych. Red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław 1996, s. 325.
 15. A. Kinserdal: Financial Accounting...,op.cit., s. 265.
 16. A. Millichamp: Foundation Accounting...op.cit., s. 139.
 17. E. Popowska, W. Wąsowski: Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 2000, s. 142-144.
 18. W. Wąsowski: Ekonomika i finanse banku komercyjnego. Difin, Warszawa 2004, s. 206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu