BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rajzer Krystyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii)
Tytuł
Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny)
Economic Analysis vs Economic Verification
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 305, s. 241-251, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Kontrola
Economic analysis, Control
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące analizy ekonomicznej i kontroli ekonomicznej, które są bardzo zróżnicowane zarówno w literaturze makroekonomicznej, jak i w praktyce gospodarczej.

Economic analysis and economic verification are differently defined and understood both in microeconomic literature and economic practice. Generally speaking there three possibilities of the presentation of these two economic fields: drawing a clear cut distinction between the two, combining the two or to complete one with the elements of the other. In the article the author has presented the three approaches. After careful investigation the author has concluded that there exists an objective necessity to distinguish between an economic analysis and verification. The author has presented precise definitions of the two economic fields from which it follows that the aim of economic verification as a component part of the system of management is a change in the activity of an economic unit while the objective of an economic analysis, which is an element of information system, is a description of that activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakanow M.J., Tatur S.K., Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw i organizacji handlowych, tłum. z j. ros., PWG, Warszawa 1951.
 2. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, INO, Warszawa 1926.
 3. Frank M., Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, Warszawa 1959.
 4. Kofta M., Samokontrola a emocje, Warszawa 1978.
 5. Kuc R.B., Kontrola w systemie zarządzania, PWE, Warszawa 1983.
 6. Kwejt J., Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przemysłem, Warszawa 1966.
 7. Marecki J., Miejsce kontroli gospodarczej w systemie zarządzania, PTE, Warszawa 1977.
 8. Melich A., Rachunek ekonomiczny w socjaliźmie, PWE, Warszawa 1971.
 9. Nurowski N., Analiza gospodarki przedsiębiorstw handlowych, wyd. II, PWE, Warszawa 1973.
 10. Reykowski J., Integracja i samokontrola w zbiorze Psychologia, praca zbiorowa pod red. T. Tomaszewskiego, PWP, Warszawa 1975.
 11. Sablik J., Organizacja społeczno-zawodowa księgowych w 40-leciu PL, Rachunkowość w 40-leciu PRL, Warszawa 1985.
 12. Skrzywan S., Kontrola w przedsiębiorstwie, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1949.
 13. Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
 14. Sowa K., Zasady kontroli ekonomicznej (zarys), PZWSZ, Kraków 1950.
 15. Sowowa K., Analiza międzyzakładowa, PWE, Warszawa 1968.
 16. Szczepaniak J., Zasady analizy działalności gospodarczej, Warszawa 1964.
 17. Szczepaniak J., Analiza finansowa - zadania, metody, zakres w zbiorze Rachunkowość Polska, PWE, Warszawa 1967.
 18. Wasylko M., Kontrola jako system sterowania procesami gospodarczymi, PWE,Warszawa 1980.
 19. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa 1963.
 20. Witowski J., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1933.
 21. Zalewski St., O pojęciu kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, materiały na konferencję naukową Sopot-Łączono 1986.
 22. Zembaty M., Koszty przedsiębiorstw przemysłowych a rozmiary produkcji, Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu