BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Billewicz Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Olszak Celina M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 317-336, bibliogr. 28 poz., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Procesy biznesowe, Systemy informatyczne, Gospodarka cyfrowa, Zarządzanie biznesem
Knowledge-based organisations, Business processes, Computer system, Digital economy, Business management
Abstrakt
Wobec konieczności sprostania wymaganiom turbulentnego rynku organizacje gospodarcze oparte na wiedzy stale poszukują nowych rozwiązań w zakresie struktur organizacyjnych. Jedną z propozycji jest organizacja procesowa (Grajewski, 2007). Źródłem koncepcji organizacji procesowej jest przekonanie, że to procesy, a nie funkcje są naturalną determinantą wzrostu efektywności i skuteczności działania. W koncepcji tej organizacja jest zbiorem wzajemnie przeplatających się procesów. Głównym przesłaniem procesowej idei organizacji jest zintegrowane spojrzenie na ciąg interdyscyplinarnych czynności realizowanych w różnych działach i komórkach organizacyjnych, prowadzących do osiągnięcia zamierzonego efektu. Filozofia organizacji procesowej skupia te czynności w jednostce nazywanej procesem i traktuje organizację jako sumę procesów celowych (Szkic-Czech, 2008). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P. (2003). Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom, Warszawa.
 2. Adamczyk A., Chmielarz W. (2005). Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania. Wydawnictwo WSEiI, Warszawa.
 3. Bartuś T. (2007). Systemy zarządzania relacjami z klientami. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak i E.Ziemba. PWN, Warszawa.
 4. Billewicz G. (2002). Determinanty skutecznego wdrażania systemów klasy MRP II/ERP. W : Systemy wspomagania organizacji. Red. T.Porębska-Miąc i H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Billewicz G., Billewicz A. (2007). Elektroniczne systemy logistyczne. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak i E.Ziemba. PWN, Warszawa.
 6. Bitkowska A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 7. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Chmielarz W. (2000). Integracyjne tendencje rozwoju architektury systemów. W : Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T.Kasprzak. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, WydziałNauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 9. Cieciura M. (2006). Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 10. Grajewski P. (2004). Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie. "Przegląd Organizacji", nr 12.
 11. Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Jadczak A., Maciejewski A. (2009). Rok pełen niepewności. "Computerworld". Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych TOP200.
 13. Januszewski A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I, PWN, Warszawa.
 14. Komarowicz M. (2008). Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą. W : Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E.Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 15. Lasek M. (2000). Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych. W : Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T.Kasprzyk. Studia Informatyki Gospodarczej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 16. Lech P. (2003). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa.
 17. Lisiecka K. (2002). Kreowanie jakości : uwarunkowania - strategie - techniki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 18. Mazur A., Gołaś H. (2006). Wpływ podejścia procesowego na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem. W : Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Red. A.Stabryła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Olszak C.M. (2001). Integracja w systemach informatycznych zarządzania. W : Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. C.M.Olszak i H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 20. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. (2007). Red. J.Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 21. Rzewulski M. (2002). ERP II - nowy stary gatunek. "PCkurier", nr 20.
 22. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (2006). PN-EN ISO 9000:2006. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 23. Szelągowski M. : IT jako wsparcie dla procesów.
 24. http://cio.pl/artykuły/47643_3
 25. Szkic-Czech E. (2008). Właściciel procesu w interpretacji praktycznych zastosowań. W : Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E.Ziemba. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 26. (WWW1) www.ids-scheer.pl
 27. (WWW2) www.boc-eu.com
 28. (WWW3) www.dga.pl/strony/1/i/140
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu