BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie wschodniej na tle innych regionów świata
Foreign Direct Investments in Eastern Europe in the Background of Other World' s Region's
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 139-151, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign capital, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
Poniżej przedstawiono dane dotyczące przepływów kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Europie Wschodniej. Należy podkreślić, że zgodnie z konwencją niniejszego opracowania są to dane zagregowane, a więc nie pokazują alokacji kapitału pomiędzy poszczególne kraje. W latach 90. obserwowano systematyczne przyciąganie zagranicznego kapitału przez kraje wschodnioeuropejskie, a zwłaszcza bałtyckie. Struktura napływającego kapitału była w poszczególnych krajach podobna - udział kapitału długoterminowego był znacznie wyższy od krótkoterminowego. Ponadto w początkowym okresie transformacji dominowało finansowanie nadzwyczajne (umorzenia długów, restrukturyzacja, oficjalna pomoc), które w następnym okresie zostało zastąpione bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi oraz innymi przepływami prywatnymi.(fragment tekstu)

Inflow of foreign capital to the Eastern Europe countries became important when the transformation process from the central planned economy to market economy began. The changes required high capital expenditure which domestic accumulation was not able to provide. These countries did not always carry "open-door policies" towards foreign capital - even when the transformation process started. However, in the majority of them the liberalization of law regulations law took place. In case of candidate countries it was a necessary prerequisite because within the European Union liberty of free capital flow is compulsory. Particularly the inflow of FDI is necessary for the sake of the role of capital. Since the beginning of the transformation process we have been able to observe the upward trend while in the initial period it was more intensive than the projections assumed. In this study the absolute values and per capita values are taken into account. Also the outflow of FDI is taken into consideration. The analyzed data cover the whole region so it does not show the difference in allocation of the inflow capital between countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Dąbrowski: Od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej: Tempo i etapy transformacji systemowej. "Ekonomista" 1991, nr 4-6, s. 393-397.
 2. M. Bednarczyk, J. Targalski: Uwagi o zmianach własnościowych w gospodarce polskiej. W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Red. J. Czekaj. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 85.
 3. S. Fischer, R. Sahaj: Gospodarki transformacji po dziesięciu latach. W: Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych. Red. J. Neneman. CASE, Warszawa 2000, s. 41-56.
 4. A. Sulejewicz: Nowe umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa a napływ kapitału zagranicznego do Europy Wschodniej. W: Prace i Materiały IGKR, nr 27. SGH, Warszawa 1994, s. 95-100.
 5. M. Kozłowska: Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce. AE, Katowice 1999, s. 34 i dalsze
 6. J. Witkowska: Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej a procesy integracji gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i Polski). "Studia Europejskie" 1997, nr 1 Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 73-103
 7. A. Stępniak: Transfer kapitału na kolejnych etapach integracji regionalnej (na przykładzie inwestycji bezpośrednich w Unii Europejskiej). "Studia Europejskie" 1997, nr 2. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 107-124.
 8. L. Oręziak: Swobodny przepływ kapitału w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2000, s. 11-17 i inne.
 9. J. Witkowska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE. Biała Księga. Polska-Unia Europejska, nr 20. REAL PRESS, Warszawa 1993, s. 15-19.
 10. C. Kosikowski, M. Królikowska-Olczak: Przedsiębiorstwa państwowe i gminne. Przedsiębiorstwa publiczne specjalne. Prawo o inwestycjach zagranicznych. Biała Księga. Polska-Unia Europejska, nr 10. REAL PRESS, Warszawa 1995, s. 78-80.
 11. L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichman: Unia Europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988, s. 230-237; Wspólnota Europejska. Red. K. Michałowska-Gorywoda. SGH, Warszawa 1994, s. 148-151.
 12. J. Galster, Z. Witkowski: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. "Dom Organizatora", Toruń 1997, s. 164-165.
 13. G.W. Kołodko: Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych. "Dom Organizatora", Toruń 2001, s. 97-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu