BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samelak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola rachunkowości w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie
The Role of Accounting in a Socially Responsible Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 100-109, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sprawozdawczość, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Reporting, Enterprise sustainable development, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojawienie się współcześnie w naukach o zarządzaniu nurtu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako wyrazu realizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju, stało się nowym wyzwaniem dla rachunkowości przedsiębiorstw. Spowodowało to konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotowego dotychczasowej rachunkowości i w odpowiedzi na to wyzwanie - powstanie nowego jej nurtu: rachunkowości odpowiedzialności społecznej. Stąd też celem opracowania jest podjęcie próby określenia miejsca i roli rachunkowości w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The fact that CSR has recently appeared in management studies as a consequence of the sustainable development paradigm is a new challenge for corporate accounting. This has caused a necessity to broaden the range of accounting and thus - the emergence of its new trend - social responsibility accounting. Therefore, the aim of the article is to define the position and role of accounting in a socially responsible enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belkaoui, A., 1993, Accounting Theory, The Dryden Press, New York.
 2. Bernatt, M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Bernatt, M., Bogdanienko, J., Skoczny, T. (red.), 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 4. Burzym, E., 2008a, Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45 (101), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa.
 5. Burzym, E., 2008b, Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45 (101), SKwP, Warszawa.
 6. Crene, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., Siegel, D.S., 2008, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Oxford.
 7. Dobija, M., 2007, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Freeman, R.E., 2010, Strategie Management: A Stakeholders Approach, Cambridge University Press, New York.
 9. Gabrusewicz, T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 10. Gierusz, B., Martyniuk, T., 2009, Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), w: Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 11. Global Compact Przewodnik, 2007, Biuro Inicjatywy Global Compact ONZ.
 12. Gmytrasiewicz, M., 2009, Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, w: Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Gołaszewska-Kaczan, U., 2009, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Krasodomska, J., 2010, Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Micherda, B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 15. Kuraszko, I., Rok, B., 2007, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 16. Mattessich, R., 1994, Accounting as Cultural Forcé, Past, Present and Future, The European Accounting Review, vol. 3, no. 2.
 17. Prawo Ochrony Środowiska, 2012, Warszawa.
 18. Raport Narodowego Banku Polskiego, 2004, Warszawa.
 19. Rok, B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 20. Roszkowska, P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 21. Rybak, M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 22. Świderska, G.K., 2001, ABC rachunkowości dla menedżera, Difin, Warszawa.
 23. Świderska, G.K., Więcław, W. (red.), 2009, Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu