BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Kształcenie ustawiczne a funkcjonowanie rynku pracy
Life-long Learning and Labour Market Conditions
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 167-178, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Rynek pracy, Przeciwdziałanie bezrobociu
Lifelong learning, Labour market, Combat unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podkreśla się rolę nieustannego dokształcania się jednostki dla utrzymania jej konkurencyjnej pozycji na rynku pracy. Na kształcenie się przez całe życie można także spojrzeć w innym kontekście, w kontekście sprawności funkcjonowania rynku pracy. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione argumenty na rzecz istotnego znaczenia kształcenia ustawicznego zarówno dla konkretnego uczestnika rynku pracy, jak i dla sytuacji na rynku pracy.(fragment tekstu)

This article presents an importance of life-long learning for contemporary labour market condition. Scale of the life-long learning is much differentiated among the countries. However, it is insufficient in the majority of them. The percentage of those participating in life-long learning varies according to gender, age and an education level. OECD has specified main reasons of insufficient scale of the life-long learning. The effect of an increase in the time spent by an adult on education and training on probability of being unemployed or being active has also been measured.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kryńska: Metody stymulacji mobilności zasobów pracy. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2000, s. 256-257.
  2. S.M. Kwiatkowski: Edukacja zawodowa a rynek pracy. W: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2002, s. 227-231.
  3. S. Borkowska: Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza. W: Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K. Frieske. IPiSS, Warszawa 2003, s. 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu