BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Segeth Katarzyna (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Koszt wytworzenia produktu - istota, ustalanie oraz ujęcie ewidencyjne
Cost of Goods Manufactured - Essence, Measurements Procedures and Accounts
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 52, s. 171-190, rys.
Tytuł własny numeru
Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Słowa kluczowe
Koszty produkcji, Ewidencja kosztów, Rachunkowość
Production costs, Expenses register, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koszty w sposób istotny uczestniczą w kreowaniu wyniku finansowego, wpływając na wysokość zysku lub straty. Ważne jest, aby jednostka tak gospodarowała zasobami, aby nie obniżyła tym samym jakości efektów jej działalności. Efektem działalności jednostki są produkty pracy, tj. usługi, wyroby gotowe, półfabrykaty, produkcja w toku. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na wycenę i ewidencję produktów gotowych.(fragment tekstu)

Cost of goods manufactured is one of the most important valuation parameters used in accounting. True and fair presentation of the financial situation of an entity is influenced by the proper valuation of cost of goods manufactured which is essential in setting the accounting standards. The article presents the definition of cost of the goods manufactured and its accounts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 1998, s. 39.
 2. D.A. Norfleet: The Theory of Indirect Costs. "AACE International Transactions" 2007, p. 12.1-12.6.
 3. T. Naumiuk: Koszty w rachunkowości finansowej. Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2002, s. 372-373.
 4. T. Horngren, S.M. Datar, G. Foster: Cost Accounting. A Managerial Emphasis. Upper Saddle River: Pearson Education 2006, s. 30-32.
 5. Wzorcowy plan kont. Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2001, s. 5-7.
 6. K. Zadrożny: Rachunek kosztów a zmiany w ustawie o rachunkowości. "Rachunkowość" 2002, nr 6, s. 29.
 7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. I. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2002, s. 2-104, 2-105, 2-108.
 8. J. Gierusz: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie, klasyfikacja, zakres ujawnień. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 2005, s. 168.
 9. A Piosik: Uzasadniona część pośrednich kosztów wytworzenia. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 22 (78). SKwP, Warszawa 2004, s. 41-61.
 10. J. Gierusz: Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002. ODDK, Gdańsk 2001, s. 43.
 11. J. Matuszewicz: Rachunek kosztów. Finans-Servis, Warszawa 2004, s. 78-79.
 12. M. Pałka: Zakładowy Plan Kont 2006 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. EKSPERT Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2006, s. 373-379.
 13. K. Winiarska: Definicja kosztów wytworzenia według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 2 (37), s. 8.
 14. Z. Fedak: Koszt wytworzenia zapasu produktów. "Rachunkowość" 2006, Zamknięcie roku 2006, s. 148.
 15. A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999, s. 290-310.
 16. R. Piechota: Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing. Difin, Warszawa 2005, s. 87-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu