BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładysz Bartłomiej (Politechnika Warszawska), Kosieradzka Anna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Planowanie gospodarki remontowej floty samochodowej w dużej firmie transportowej
Planning of Car Fleet's Maintenance in a Transport Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 2, s. 27-37, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo transportowe, Planowanie w transporcie, Zarządzanie flotą pojazdów, Transport samochodowy, Usługi transportowe, Zarządzanie transportem, Rynek usług samochodowych, Serwis samochodowy
Transport company, Planning in transport, Fleet management, Motor transport, Transport services, Transport management, Automotive services market, Automobile repairs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia firm transportowych, podobnie jak dla wszystkich firm, w których zapewnienie ciągłości realizowanych procesów jest kluczowe, ogromne możliwości poprawy wyników finansowych są związane z właściwym utrzymaniem ruchu. Czas gotowości technicznej samochodu przekłada się na ilość zrealizowanych zleceń transportowych i jego przebieg. Usprawnienia w obszarze gospodarki remontowej pozwalają również zmniejszyć koszty obsługi i napraw oraz poprawić jakość świadczonych usług transportowych. Przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania są efektem prac wstępnych i konieczne będzie ich zweryfikowanie, rozwinięcie i dopracowanie. Wykorzystanie reguły priorytetu do sterowania przepływem produkcji w stacji obsługi pozwala na optymalizację ustawienia kolejki pojazdów oczekujących w warsztacie. Właściwie dobrana reguła priorytetu zapewnia skrócenie sumy cykli produkcyjnych i zmniejszenie sumy opóźnień. Dobór reguły priorytetu jest podyktowany specyfiką konkretnego warsztatu, bazuje na wiedzy eksperckiej oraz doświadczeniu pracowników i wymaga ciągłej weryfikacji pod kątem zapewnienia założonych celów. Z uwagi na specyfikę działalności firm transportowych lepszym rozwiązaniem jest projektowanie systemu informatycznego dopasowanego do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Zaprezentowana propozycja Systemu Informatycznego Planowania Obsług i Napraw floty własnej pozwoli usprawnić przebieg procesów związanych z gospodarką remontową taboru. Dzięki lepszemu przepływowi informacji skróceniu ulega nie tylko czas oczekiwania w warsztacie i czas obsługi/naprawy, ale również czas oczekiwania na zlecenie transportowe po zakończeniu obsługi/naprawy. Korzyści wynikające z wdrożenia SIPON są nie do przecenienia. Oszacowany krótki okres zwrotu nakładów (około 1 roku) świadczy o znacznych korzyściach możliwych do osiągnięcia dzięki wdrożeniu systemu. Jednocześnie opracowanie i wdrożenie SIPON jest krokiem, który w przyszłości powinien być pierwszym krokiem pozwalającym na organizację gospodarki remontowej według zasad TPM. (fragment tekstu)

In this paper authors show problems related to the maintenance of car fleet in a large transport enterprise. The goal of such maintenance is to maximize the ability to carry out transport orders by minimizing service and repair times or number of breakdowns, as well as exploiting objective vehicles with the best possible characteristics. The research is a result of a case study conducted in a large car transport company (c.a. 800 lorries with trailers), which manages its own repair shop. In repair shops the most common ways of controlling repair orders are based on either FIFO (First In First Out) rule or the priority of servicing given by the management. Such ways of production control are not optimal while considering the goal of minimizing the time a car stays in a repair shop. Taking into account above-mentioned conditions, as well as the diffrentiation of orders and the probabilistic nature of the demand (e.g. failures or accidents), the queues of vehicles requiring servicing are a recurring problem. In this paper, the authors present their own heuristic priority rule aiming at optimisation of vehicles' queue management. Using the IDEFO and structured analysis methodology (vide [8]), they have created a model of repairs planning information system, designed in a way that enables the improvement of maintenance organisation. It is worth noticing that the objective system betters processes both within the repair shop and between the workshop and the persons responsible for the fleet management. It may also include the OEE (Overall Equipment Effectiveness) factor for road vehicles, which calculation method has been independently established by the authors. The findings of this research are as follows:
  • applying the priority rule improves vehicles' queue management in a repair shop,
  • proper design of information systems improves fleet maintenance in a transport enterprise and helps to implement TPM.
Objective priority rule should be validated in real conditions and the correspondent information system needs to be further developed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kampa A., Knosała R.: Metoda sterowania produkcją w gnieździe wytwórczym w warunkach jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2002 nr 2, s. 41-55.
  2. Kramarenko G. W.: Techniczna eksploatacja samochodów. WKL: Warszawa, 1989.
  3. Nakajima S.: Introduction to TPM - Total Productive Maintenance. Tokyo: Asian Productivity Organisation, 1990.
  4. Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją. Red. S. Lis. T. I - III. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW, 1987.
  5. Takahashi Y., Osada T.: TPM - Total Productive Maintenance. Cambridge: Productivity Press, 1988.
  6. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Warszawa: PWN, 2001.
  7. Wróblewski K., Krawczyński R., Kosieradzka A., Kasprzyk S.: Reguły priorytetu w sterowaniu przepływem produkcji. Warszawa: WNT, 1984.
  8. Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna. Warszawa: WNT, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu