BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łunarski Jerzy (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Antosz Katarzyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Ocena stanu parku maszyn technologicznych w przedsiębiorstwie
Operational State Assessment of Technological Machine System in Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 2, s. 38-45, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obsługa eksploatacyjna, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Jakość infrastruktury, Infrastruktura techniczna, Kryteria oceny, Środki trwałe w przedsiębiorstwie
Maintenance, Enterprise Resource Planning (ERP), Infrastructure quality, Technical infrastructure, Evaluation criteria, Fixed assets in enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z ważnych problemów każdej organizacji jest stan posiadanej infrastruktury technicznej, na którą składa się park maszyn technologicznych (PMT) oraz różne instalacje. Stan infrastruktury technicznej wywiera bezpośredni wpływ na decyzje i działania organizacji, umożliwiając lub ograniczając możliwości konkurencyjne organizacji. Znajomość tego stanu konieczna jest z następujących powodów:
 • od stopnia dopasowania struktury PMT do wytwarzanych produktów i usług zależą wynikowe własne koszty jednostkowe produktów dostarczonych na rynek,
 • od produktywności, wydajności i "wąskich gardeł" zależą cykle realizacji zamówień,
 • od stanu technicznego i struktury PMT zależy stopień spełnienia wymagań jakościowych wytwarzanych produktów,
 • stan i wykorzystywanie PMT zależą również od stosowanego systemu obsługi tych maszyn oraz organizacyjnych umiejętności zapewnienia synchronicznych przepływów produkcji.
Skuteczne i efektywne zarządzanie jakimkolwiek obiektem lub systemem możliwe jest w przypadku, gdy obiekt jest zidentyfikowany oraz opisany za pomocą charakterystyk liczbowych i częściowo jakościowych. Samoocena stanu PMT powinna być dokonywana okresowo i stanowić podstawę do przebudowy struktury PMT do stanu zbliżonego do optymalnego. (fragment tekstu)

In this paper the model of the technological machines system assessment is presented. This model was elaborated in Department of Manufacturing Processes and Production Organization of the Technical University in Rzeszów. This assessment points concerns two types of criterions: the primary criterions, which describe technical state of the technological machines system and the other criterions, which describes the results of their exploitation. The primary criterions are: degree of automaton, degree of specialization, degree of reliability, degree of wear, critical reserves. The other criterions are: energy - consuming, degree of the using the machine, operational safety, generation of environmental aspects. This assessment is based on the European Foundation for Quality Management criteria. This assessment model is very easy analyzes tool to use in the small, middle - sized and large enterprises apart from industry branch and type of the production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Korzyński M.: Metodyka eksperymentu - planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa: WNT, 2006.
 2. Łunarski J., Antosz K.: Ecological, technical, and organizational aspects of machinę tools repair and modernization. "Acta Mechanica Słovaca", Koszyce 2002, s. 61-66.
 3. Łunarski J., Antosz K.: Niektóre problemy polepszania efektywności eksploatacyjnej systemu maszyn technologicznych (SMT). Materiały Konferencyjne Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Radom - Stare Jabłonki, 2005, s. 351-359.
 4. Łunarski J., Antosz K.: Operation of system automatized technological machinery with quantification price input. "Acta Mechanica Słovaca", Rocznik 10, nr 2-A/2006, s. 319-324.
 5. Łunarski J., Antosz K.: Problemy dokładności i odbioru maszyn i urządzeń technologicznych. "Technologia i Automatyzacja Montażu" (kwartalnik), nr 2/2002, s. 14-16.
 6. Łunarski J., Antosz K.: Uproszczony model oceny przydatności konkurencyjnej systemu maszyn technologicznych. Materiały w druku kwartalnika "Organizacja i kierowanie".
 7. Łunarski J., Antosz K.: Właściwości ekologiczne jako moduł systemu odbioru maszyn i urządzeń technologicznych. "Technologia i Automatyzacja Montażu", (kwartalnik) 1/2003, s. 25-29.
 8. Mietlewski Z., Smoleński S.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: TNOIK, 1998.
 9. Ogryczak W.: Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1997.
 10. Oziemski S.: Efektywność eksploatacji maszyn. Podstawy techniczno-ekonomiczne, Radom: ITE, 1999.
 11. Roy B.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Warszawa: WNT, 1990.
 12. Słotwiński R.: Przegląd metod wielokryterialnego programowania liniowego. "Przegląd Statystyczny". Tom 30, cz. I, nr 1-2.
 13. Trzaskalik T.: Metody wielokryterialne na polskim tynku finansowym. Warszawa: PWE, 2006.
 14. Witkowski T.: Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: WNT, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu