BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak-Staniek Regina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ kompetencji na kształtowanie kapitału intelektualnego
The Impact of Competence on Shaping Intellectual Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 122-134, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Wiedza, Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Kompetencje
Information, Knowledge, Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wpływu kompetencji na kształtowanie kapitału intelektualnego. Tak sformułowanemu celowi podporządkowano konstrukcję opracowania, które składa się z trzech części poprzedzonych wprowadzeniem i podsumowanych w zakończeniu. Pierwsza część dotyczy istoty i czynników kształtujących kompetencje pracowników. W dalszej części przedstawiono kompetencje jako element kapitału intelektualnego. Zaprezentowano koncepcje kapitału intelektualnego autorów, którzy w konstrukcji przedstawianej koncepcji ujmują wprost kompetencje jako czynnik kapitału intelektualnego. Ostatnia część artykułu została poświęcona wybranym metodom wyceny kapitału intelektualnego, które uwzględniają kompetencje jako jeden z elementów metody pomiaru kapitału intelektualnego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to evaluate the influence of competence on the formation of intellectual capital. The first part concerns the essence and factors shaping employees' competence. The competence as an element of intellectual capital was presented in the next (second) part of this article. The author's concepts of intellectual capital were expressed. The author treats competence as a factor of intellectual capital. The last part of the article was devoted to selected methods of evaluation of intellectual capital, taking into account competence as one of the elements of the method to measure intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anczykowa, A. i in., 1994, Popularna encyklopedia powszechna, t. 4, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków.
 2. Anczykowa, A. i in., 1995, Popularna encyklopedia powszechna, t. 7, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków.
 3. Anczykowa A. i in., 1997, Popularna encyklopedia powszechna, t. 19, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków.
 4. Bratnicki, M., 2000, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 5. Dobija, D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Jarugowa, A., Fijałkowska, J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 7. Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M., 2006, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektyw interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kolarz, M., 2005, Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, w: Kożusznik, B. (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 79.
 9. Krajenta-Kopeć, A., Kołodziejczyk-Olczak, [., 2010, Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Różański, J., Sokołowski, J. (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia, Seria SWSPiZ w Łodzi: Studia i Monogramie, nr 27, Łódź, s. 215-217.
 10. Makuch, M., 2009, Kapitał ludzki - próba definicji, w: Moroń, D. (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 17.
 11. Mroziewski, M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 12. Przybyszewski, R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 13. Skyrme, D.J., 1999, Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 14. Sopińska, A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 15. Walczak, W., 2009, Rola kapitału lidzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy, w: Kopycińska, D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu