BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbińska Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie rachunkowości
Accounting Principles in the Context of Increasing Importance of Mark-to-Market Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 135-145, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Systemy rachunkowości, Zasady rachunkowości, Rachunkowość
Accounting systems, Accounting principles, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano próby zdefiniowania i określenia katalogu nadrzędnych zasad rachunkowości. Przedstawiono również najważniejsze zmiany, jakie obecnie zachodzą w systemie rachunkowości, w szczególności wzrost znaczenia wartości godziwej oraz odejście od podejścia retrospektywnego na rzecz prospektywnego. Celem opracowania było przedstawienie najważniejszych zmian odnoszących się do zasad kontynuacji działania, memoriału i ostrożności jako najbardziej podatnych na oddziaływanie zmian zachodzących w systemie rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The article tries to define and determine the catalogue of accounting principles. It describes the most important changes happening nowadays, especially the increasing importance of fair value and departure from the retrospective approach for the sake of a prospective one. The aim of the paper is to present the most important changes related to going concern, accrual method and the principle of prudence, in the context of current changes in the accounting system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek, J., 1993, Odbiorcy sprawozdań finansowych firm w gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 661, Wrocław.
 2. Gmytrasiewicz, M., 2009, Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 53(109), Warszawa.
 3. Hońko, S., 2005, Istota i geneza zasady ostrożnej wyceny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1082, Wrocław.
 4. Jackson, C.W., 2008, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jezierska, E., 2008, Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 46 (102), Warszawa.
 6. Kamela-Sowińska, A., 2009, Rachunkowość w czasach kryzysu, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, Materiały na konferencję, Poznań.
 7. Krzywda, D., 2007, Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 750, Kraków.
 8. Masztalerz, M., 2011, Reguły czy zasady? O standardach rachunkowości w świetle filozofii prawa Ronalda Dworkina, w: Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, Materiały na konferencję, Poznań.
 9. Micherda, B. (red.), 2005, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Skrzywan, S. (red.), 1964, Mała encyklopedia rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., nr 121 poz. 591, z późn. zm.
 12. Walińska, E., 2005, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Walińska, E. (red.), 2008, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 14. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, 2007, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo SkwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu