BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Stanisław
Tytuł
Pochodne instrumenty finansowe jako narzędzia wpływające na wzrost oraz stabilność gospodarki
Financial Derivatives as a Tool Influencing the Economic Growth and economy Stability
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 70, s. 83-96
Tytuł własny numeru
Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Gospodarka
Financial instruments, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obrotowi derywatami towarzyszą zarówno zjawiska pozytywnie, jak i negatywnie oddziałujące na gospodarczą stabilizacji wzrost gospodarczy. Zjawiska te przejawiają się w następujących zdarzeniach: - większych dochodach (mniejszych stratach) podmiotów stosujących hedging, spekulacje lub zabezpieczających się opcjami, - ryzyku poniesienia dużych strat, a nawet upadku podmiotów, które przeprowadzają transakcje spekulacyjne i wystawiają opcje, "oddaniu" ryzyka spekulantom (transferowi ryzyka) i możliwości udzielania przez banki większej ilości kredytów, stosowaniu dźwigni finansowej "sztucznie" zwiększającej popyt, nadmiernym wzroście popytu na określone aktywa i tworzeniu baniek spekulacyjnych, kryzysie na krajowym tynku opcji, który był operacją starannie przemyślaną i wyreżyserowaną przez "polskie banki" (bongsters). Pochodne z założenia miały być instrumentami stabilizowania gospodarki i jako takie powinny sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Tak się jednak nie stało. Złożyło się na to wiele czynników, które szczegółowo poddano analizie w powyższym tekście. (fragment tekstu)

The presented article consists of introduction and three other parts. In the introduction the author has characterized the real economy in comparison to the financial speculations. In the first part he has included the introduction into the derivates problems. In the second part of the text he has analysed the crisis on the option market in Poland. In the third part, which is some kind of recapitulation, the writer has included the most important conclusions concerning the growth of the derivates in the world and in Poland. According to the author' s intention the presented problems are to show the influence of the derivates on the stability of economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Crawford, B. Sen: Instrumenty pochodne. Liber, Warszawa 1998, s. 3.
  2. W. Milo, G. Szafrai1ki. Z. Wośko, M. Malczewski: Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
  3. K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007
  4. E. Smyrgała: Jak zarobić na carry trade'? "Gazeta Finansowa" online. odczyt 18.12.2009
  5. Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Komisja Nadzoru Bankowego. Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu