BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejko Katarzyna
Tytuł
Problemy modelowania rachunku kosztów działań
Problems of Activity - Based Costing Model Building
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 52, s. 191-206, rys.
Tytuł własny numeru
Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Rachunkowość
Cost accounting, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z istotą procesu modelowania rachunku kosztów działań. Zarysowano tu podstawowe problemy dotyczące budowy bazowego modelu ABC oraz procesu ewolucji systemu.(fragment tekstu)

The activity - based costing system is a still evolving conception. A great deal of progress which has occurred in this field made possible serious increase in successes with ABC implementation. Activity-based costing provides important information that integrates with a broad number of applications. However, the quality of data generated by this system is determined by proper ABC construction. The costing system adapted to the specific business requirements allows processes to be better performed and decisions to be bet-ter made as well as enables other managerial methods to be more effective. However, bad ABC model design and architecture will lead to very poor results. Therefore, the process of designing the proper ABC structure demands specialistic knowledge. This article contains information about weight of the general principles and methods in the process of building proper model. We can find there a presentation of the basic rules which influence efficiency of the system and main information about the ABC conception. The author of this article has focused attention on the problems connected with creating the effective ABC models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978, s. 203.
 2. T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy" im. Ossolińskich, Warszawa 1975.
 3. A. Bednarski: Zarys teorii organizacji i zarządzania. TNOiK, Toruń 2001, s. 288.
 4. J. Penc: Wytyczne skutecznego zarządzania. ,,Zarządzanie i przedsiębiorczość" 2002, nr 2, s. 106.
 5. R.S. Kaplan; One Cost System Isn't Enoughl. "Harvard Business Review" 1988, January- Fabruary.
 6. R. Cooper, R.S. Kaplan: MeasureCosts Rights: Make the Right Decisions. "Harvard Business Review" 1988. September-October.
 7. J.A. Miller: Implemmenting Activity-Based Management In Daily Operations. Wiley & Sons, Inc., New York 1996, s. 10.
 8. R.S. Kaplan i R. Cooper; Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków 2000, s. 110.
 9. Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Red. A.A. Jaruga. Absolwent, Łódź 1999, s. 319.
 10. A. Wajda: Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami. Difin, Warszawa 2003, s. 203.
 11. K.S. Kaplan, K Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 79.
 12. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku. Red. Z. Dawgiałło. Znicz, Warszawa 1993, s. 125.
 13. T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Warszawa 1978, s. 120.
 14. J. Turyna: System informacyjny rachunkowości. Uniwersytet Warszawski, Warszawa ]997, s. 158; J. Olesiński, W. Staniszkis: Projektowanie bazy danych. PWN, Warszawa 1984, s. 28-29.
 15. M. Smith: Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1998, s. 107.
 16. W. Flakiewicz: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. C.H. Beck, Warszawa 2002. s. 15-l6.
 17. G. Cookins: Activity-Based Cost Management. An Executive's Guide. John Wiley&Sons, Inc., New York 2001, s. 53.
 18. G.J. Beaujon, V.R. Singhal: Understanding the Activity Costs System. "Journal of Cost Management" 1990, Spring, s. 51.
 19. Mały słownik języka polskiego. Red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka. PWN, Warszawa 1968, s. 982.
 20. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. III. PWN, Warszawa 1981, s. 955.
 21. T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum. Warszawa 1978, s. 290.
 22. Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1971, s. 471.
 23. J. Zygmunt: Model weryfikacji zasadności wykorzystania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 4, s. 39-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu