BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sieciowa współpraca przedsiębiorstw na przykładzie klastrów
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 363-382, bibliogr. 42 poz., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Klastry, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Blogi, Portale internetowe, Bazy danych, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka cyfrowa, Współpraca przedsiębiorstw
Knowledge-based organisations, Business cluster, Information and Communication Technology (ICT), Blogs, Web portals, Databases, Knowledge management, Digital economy, Enterprises cooperation
Abstrakt
Pojęcie klastra występuje w literaturze naukowej na świecie oraz w Polsce pod wieloma używanymi zamiennie nazwami. Najstarszym określeniem, wprowadzonym przez A.Marshalla, jest nazwa "dystrykt przemysłowy" (industrial district). Duży wkład w rozwój koncepcji klastrów wnieśli badacze włoscy (gdzie nazwa ta jest powszechnie używana, distretto industriale) opisujący fenomen skupisk gospodarczych północno - wschodnich Włoch. Szeroko stosowaną nazwą pojęcia w literaturze anglojęzycznej jest właśnie "cluster", rozmaicie tłumaczony w literaturze polskiej.(...) Według M.Portera klaster jest "geograficznym skupiskiem wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizujących i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących" (Porter, 2001). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski T. (2007). Systemy zarządzania treścią. W : Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M.Olszak, E.Ziemba. PWN, Warszawa.
 2. Adamczewski T., Olszak C.M., Olszówka K. (2009). Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej. W : Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R.Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 3. Adebanjo D., Michaelides R. (2010). Analysis of Web 2.0 Enabled E-clusters : A Case Study. Technovation v.30.
 4. Adobe Presenter (2010). http://www.adobe.com/products/presenter/, odczyt : 29.06.2010.
 5. Biggiero L. (1999). Markets, Hierarchies, Networks, Districts : A Cybernetic Approach. "Human Systems Management", Vol. 18, Issue 2.
 6. Brown J.S., Duguid P. (2002). Local Knowledge : Innovation in Networked Age. "Management Learning", Vol. 33 (4), Sage Publications.
 7. ClusterCollaboration.eu(2010). http://www.cluster-collaboration.eu/web/guest/welcome, odczyt : 02.11.2010.
 8. Community Builder (2010). www.joomlapolis.com, odczyt : 30.06.2010.
 9. Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów (2007). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa.
 10. Facebook (2010). http://facebook.pl, odczyt : 30.06.2010.
 11. FoodPort (2010). http://www.foodportuk.com/%28S%28imc03zryyam554ne4jqjqm45%29%29/Procurement/Default.aspx, odczyt : 01.07.2010.
 12. Foss N.J., Knudsen C. (1996). Towards a Competence. Theory of the Firm. Routledge, London.
 13. Goetz M. (2010). Klastry narzędziem pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ?
 14. http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,275, Klastry_narzedziem_pozyskiwania_bezposrednich_inwestycji_zagranicznych_w_Polsce, odczyt : 01.07.2010.
 15. Gumkowska A., Maryl M., współpraca : Toczyski P. (2009). Blog to blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. W : Tekst (w) sieci. Red. D.Ulicka. Wydawnictwo Naukowe I Profesjonalne, Warszawa.
 16. IBM Social Software for Business (2010). http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/connections/, odczyt : 30.06.2010.
 17. Interaktywna Mapa Klastrów (2010). http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/idex.html#nokla=1&nowoj=14, odczyt : 02.11.2010.
 18. Maskell P. (2001). Knowledge Creation and Diffusion in Geographic Clusters : Regional Development Implications. W : Public Investment and Regional Economic Development. Red. D. Felsenstein, R.McQuaid, D.McCann, D.Shefer. Cheltenham.
 19. Mazurek G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 20. Newman A., Thomas J. (2008). Enterprise 2.0 Implementation : Integrate Web 2.0 Services into Your Enterprise. McGraw-Hill Osborne Media.
 21. O'Reilly T. (2005). What is Web 2.0.
 22. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html, odczyt : 30.01.2010.
 23. OECD (2001). Innovative Clusters. W : Drivers of National Innovation Systems. OECD Proceeding, Paris.
 24. Peters K. (2010). Rapid Advances in Online Video Offer Opportunities for e-commerce Companies. Odczyt : 29.06.2010.
 25. Porter M. (2001). Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. PRoto (2010). http://www.proto.pl/artykuly/info?itemld=66605&rob=Tomasz_Gluszczak, GFMP_Management_Consultants_Wykorzystanie_narzedzi_Web_2.0_wewnatrz_firmy_, odczyt : 29.06.2010.
 27. RightNow (2010). http://www.rightnow.com/cx-suite-social-experience.php, odczyt : 30.06.2010.
 28. Skawińska E., Zalewski R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Skolik S. (2008). Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach fundacji Wikimedia. W : Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Red. L.Kiełtyka. Difin, Warszawa.
 30. Slavensky Dahl M. (2003). Knowledge Diffusion and Regional Clusters, Lessons from Danish ICT Industry. PhD Thesis, Aalborg University, Aalborg.
 31. SocialEngine (2010). http://socialengine.net/, odczyt : 30.06.2010.
 32. Staszewska J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Difin, Warszawa.
 33. Szultka S. (2004). Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 34. Tapscott D., Williams A.D. (2008). Wikinomia : O globalnej współpracy, która zmieniła wszystko. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 35. Thoughtfarmer (2010). http://www.thoughtfarmer.com/, odczyt : 30.06.2010.
 36. Tsai S., Lee C.F., Lee C.C. (2005). Knowledge Management Meshing with Work Practices : A Case Study Exploring ASE's Knowledge Communities. Industrial Management & Data Systems.
 37. UNIDO (1999). SME Cluster and Network Development in Developing Countries : The experience of UNIDO, Private Sector Development Branch. Working Paper No. 2.
 38. Wielki J. (2009). Wpływ rozwoju portali społecznościowych na funkcjonowanie współczesnych organizacji. W : Systemy Wspomagania Organizacji. Red. H.Sroka, T.Porębska-Miąc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 39. WikiDot (2010). http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax, odczyt : 01.07.2010.
 40. Wright J. (2007). Blogowanie w biznesie : rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 41. Zalewski P. (2010). Osiem cech Web 2.0. "Internet Standard".
 42. http://www.internetstandard.pl/news/107199.html, odczyt : 30.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu