BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagel Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Smandek Irmgard Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Źródła dochodów funduszu pracy jako jednego z funduszy celowych w latach 1990-2006
The Sources of Revenues of the Labour Fund as One Extra Fund (1990-2006)
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 179-196, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Fundusz Pracy, Fundusze celowe, Źródła finansowania, Przeciwdziałanie bezrobociu
Labour Fund, Target funds, Source of financing, Combat unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundusz Pracy jako jeden z funduszy celowych jest głównym instrumentem finansowania działań z zakresu polityki rynku pracy w gospodarce polskiej. Środki finansowe, którymi dysponuje, wyznaczają zakres interwencji państwa na rynku pracy, a w szczególności działań aktywnych, które w sposób najbardziej skuteczny są w stanie ograniczyć wysoki poziom bezrobocia. Z zapisów ustawowych wynika, że Fundusz pracy stanowi jedyne źródło finansowania zasiłków dla bezrobotnych oraz główne źródło finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W latach 1990-2006 były widoczne zasadnicze zmiany zasad finansowania Funduszu Pracy, które charakteryzowały się odciążeniem państwa od obowiązku współfinansowania zasobów funduszu i zwiększeniem obciążeń pracodawców. Permanentny niedobór środków budżetowych sprawił, że dotacje państwa dla Funduszu pracy w latach 90. były niewystarczające w stosunku do potrzeb, dlatego też znalezienie dodatkowego źródła lub zwiększenie istniejących wpływów dawało możliwości realizacji podstawowych zadań w zakresie aktywizacji bezrobotnych.(fragment tekstu)

The Labour Fund has been functioning since 1st January 1990 as extra budgetary fund with no legal status. The basic revenues of the Labour Fund consist of contributions (since 1999 the level of contribution has amounted to 2.45% of gross salary) and subsidies from the state budget (in 2005 and 2006 there were no subsidies). The long term analysis demonstrates the change in the system of the Labour Fund financing. The state budget expenses have been reduced to a minimum and the public help from the Europen Social Fund compensates only to a small extent the outflow of these resources. The objectives for the use of these resources are also crucially different. The budgetary subsidy was mainly used for financing the passive policy of the labour market whereas the EFS resources were allocated to finance the active operations. The heavy burden of the Labour Fund functioning is taken on by the entrepreneurs because the revenues coming from the contributions cover over 90% of resources and it should be stressed that labour costs in Polish economy are considered to be very high by companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Malinowska, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s. 191.
  2. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1999, s. 368.
  3. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak: System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2003, s. 54.
  4. M. Kabaj: Modele przeciwdziałania bezrobociu. Przeszłość i przyszłość. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Red. H. Czerniewska, B. Stachurska-Marcińczak. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999, s. 83-86.
  5. M. Kabaj: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy? W: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 1999, s. 60-61.
  6. Z. Wiśniewski: Możliwości i finansowanie polityki rynku pracy. "Rynek Pracy" 2001, nr 11/12, s. 14-16.
  7. M. Ratuszniak, T. Olejarz: Dochody i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990-2002. "Rynek Pracy" 2003, nr 11-12, s. 61
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu