BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagel Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Smandek Irmgard Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Główne kierunki rozdysponowania środków funduszu pracy jako podstawowego instrumentu finansowania polityki rynku pracy w latach 1991-2006
Main Direction of Allocating the Labour Found Resources as a Key Instrument of Financing the Labour Market Policy in 1991-2006
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 197-215, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Fundusz Pracy, Rynek pracy, Źródła finansowania, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja bezrobotnych
Labour Fund, Labour market, Source of financing, Combat unemployment, Unemployed activation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem działań podejmowanych w ramach aktywnej polityki państwa na rynku pracy jest zaktywizowanie bezrobotnych poprzez włączenie ich na trwałe lub czasowo do zasobu zatrudnionych. Instrumenty umożliwiające osiągnięcie tego celu to z pewnością roboty publiczne, prace interwencyjne, aktywizacja zawodowa absolwentów, przygotowanie zawodowe młodocianych oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niezwykle ważną funkcją tej polityki jest zmniejszanie rozbieżności strukturalnych pomiędzy popytem a podażą pracy, które nieustannie pojawiają się w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. W tym celu wykorzystuje się szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub podniesienie kwalifikacji. W warunkach wysokiego i trwałego bezrobocia określenie roli aktywnej polityki rynku pracy jest bardzo istotne, gdyż często przypisuje się jej zadania znacznie przekraczające możliwości.(fragment tekstu)

The Labour Fund has been in operation since 1990 as an institution which finances benefit pay-outs to persons losing their jobs as well as vocational activisation programmes for persons looking for work and/or threatened by job loss. The difficulties entailed in Poland's economic reforms have been bringing about a deepening disproportion in the disbursement of the Labour Fund resources. While the Fund has been able to soften the negative impact of downsizing in non-profitable industries, this has been occurring at the expense of the programmes for active counteraction of unemployment. The present article summarises the functioning of the Labour Fund over the period of 1991-2016 and tries to assess the ways in which its resources have been used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ratuszniak, T. Olejarz: Dochody i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990-2002. "Rynek Pracy" 2003, nr 11-12, s. 28-32
  2. M. Kabaj: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy? W: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 1999, s. 63.
  3. G. Betcherman, K. Olivas, A. Dar: Impacts of Active Labour Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries. Social Protection Discussion Paper Series no. 0402 - The World Bank, Washington 2004, s. 4-10.
  4. M. Kabaj: Metody badania i poprawy efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu. "Polityka Społeczna" 1996, nr 2, s. 3.
  5. M. Kabaj: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, s. 167-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu