BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Marek
Tytuł
Przestrzenne i organizacyjne powiązania w branży młynarskiej przed i po 1989 roku
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 29, s. 137-149, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek przetworów zbożowych, Przemysł rolno-spożywczy, Piekarnictwo, Struktura organizacyjna, Struktura przestrzenna rolnictwa, Rynek rolny, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Grain products market, Agri-food industry, Bakery, Organisational structure, Spatial structure of agriculture, Agricultural markets, Supply Chain Management (SCM)
Abstrakt
Przemysł rolno-spożywczy, a w nim branża młynarska odgrywa istotną rolę w oddziaływaniu na rolnictwo. Jest stymulującym czynnikiem produkcji, jej unowocześnienia i kreowania postępu techniczno-organizacyjnego. Wynikiem tej działalności jest uzyskanie przez rolnika produktu o dobrej jakości i o dobrej cenie. Przyczynia się to do zmniejszenia strat, które szacuje się na 5-10% ogólnych zasobów żywności w kraju. Źródłem strat są źle zlokalizowane zakłady przetwórcze, w wyniku czego wydłużające się drogi transportowe pogarszają jakość dostarczanego surowca. Z populacją sięgającą 39 mln ludności, Polska stanowi w Europie jeden z większych rynków zbytu spożywczych produktów węglowodanowych, do których zalicza się m.in. przetwory zbożowe. Młynarstwo i piekarnictwo w Polsce, podobnie jak w innych krajach, należy do najstarszych gałęzi przetwórstwa rolno-spożywczego. Analizując powiązania organizacyjne, produkcyjne w obrębie regionu pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na powiązania technologiczne, nie zapominając zarazem o kanałach fizycznych strumieni ładunków. Proces ten wymaga również uwzględnienia przesłanek związanych z terminem i kosztami dostaw. Wymogi logistyczne dotyczyć będą prowadzonych form skupu i handlu, a także magazynowania surowca. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998
  2. Bartczak M., Biedrzycki A., Problemy współpracy z Bankiem Światowym, Przegląd komunikacyjny 19990, nr 6
  3. Leopold A., Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  4. Przybył M., Łańcuch logistyczny przetwórstwa zbóż w regionie województwa poznańskiego, w: Zarządzanie logistyczne w praktyce, red. S. Abt, Zeszyty Naukowe nr 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
  5. Przybył M., Kompleksowe zarządzanie logistyczne - Total Logistic Management - SK4, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000
  6. Raport o stanie województwa wielkopolskiego, sytuacja społeczno-gospodarcza, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 1999
  7. Rynek zbóż, Raport nr 15, IERiGŻ, Warszawa, listopad 1998
  8. Seremak-Bulge J., Co dalej z interwencją na rynku rolnym? Biuletyn Agencji Rynku Rolnego, wydanie specjalne, październik 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu