BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Kukurba Piotr
Tytuł
Model oceny wdrażnia koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu samorządowym
The Valuation of the Realization Sustainable Development Conception on the Case of Local Community
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2007, nr 2, s. 59-67, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Metodologia oceny, Rola samorządów w ochronie środowiska, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie publiczne, Nauki o zarządzaniu
Local government economic activity, Assessment methodology, Role of local governments in environmental protection, Sustainable development, Public governance, Management sciences
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gliwice
Gliwice
Abstrakt
W obliczu ogromnego postępu w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności często zapominano o poszanowaniu otoczenia, w którym wszyscy żyjemy. Dopiero pod koniec XX wieku zaczęto uświadamiać sobie na szeroką skalę zagrożenia, jakie płyną z nastawienia działalności człowieka jedynie na aspekty ekonomiczne. Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju jest obecnie często wprowadzana na szczeblu zarządzania gminami. Należy pamiętać, że zarządzanie gminą należy do obszaru zarządzania publicznego. Dlatego trzeba uwzględnić tutaj specyfikę tej dziedziny zarządzania. Według B. Kożuch zarządzanie publiczne to dyscyplina szczegółowa nauki o zarządzaniu, której celem jest zarządzanie poszczególnymi organizacjami ze sfery publicznej. Zajmuje się ona badaniem sposobów i zakresu harmonizowania działań zapewniających prawidłowe wyznaczanie celów organizacyjnych oraz optymalnego wykorzystywania możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na kreowanie publicznych wartości i na realizację interesu publicznego. Ostatnio zaczęto zauważać kształtowanie się zarządzania publicznego jako szczegółową dyscyplinę nauk o zarządzaniu także w dydaktyce szkoły wyższej. Opracowany przez autorów i opisany w publikacji model oceny wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, na obecnym etapie poszukiwań efektywnych metod wspomagających koncepcję zrównoważonego rozwoju, jest cennym narzędziem motywującym władze administracji samorządowej do działań doskonalących. Model może być stosowany zarówno dla samorządów polskich jak i innych krajów europejskich. (fragment tekstu)

On the present stage of searching effective methods helping in sustainable development implementation, processed model of evaluation can be the valuable tool motivating a local government to continuous improvement. In our publication we accomplish the analysis of project quality's of live improvement in the Gliwice community. Then the process was evaluated and conclusions were drawn out. In the age of sustainable development the issue of assessment of achievements in this field becomes quite important in case both an industrial and an administration organization. The authors described results of an analysis of the sustainable development processes on a local level in the Gliwice community. In our research we used many indicators that can be divided into three areas: economical, ecological, social. In those areas we prepare many indicators to evaluate quality management of life in the Gliwice community. In the base of our research one can affirm that prepared model can be used to sustainable development evaluation on the local community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T.: Wskaźniki Ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 1999.
 2. Consortium. Pastille Consortium, 2002. Dostępny w Internecie: http://www.lse.ac.uk/Depts/geography/Pastille/consorti.htm.
 3. D15: Research Briefing. Pastille Consortium, 2002.
 4. Hitchcok D., Wiliard M.: Sustainability: Enlarging Quality's Mission. "Quality Progress", 2002, nr 2, s. 43-47.
 5. Indicators into action, a practitioners guide for improving their use at the local level. Pastille Consortium, 2002.
 6. Indicators into action, Local sustainability indicator set in their context. Pastille Consortium, 2002.
 7. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet, 2004.
 8. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w zarysie. Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003.
 9. Kukurba P.: Analiza wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Gliwice. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym R. Wolniaka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice 2006.
 10. Materiały Urzędu Miasta w Gliwicach.
 11. Opaczyński K: Generalny Pomiar Ruchu 2005. Synteza Wyników. Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów sp. z o.o. Transprojekt - Warszawa.
 12. Piontek B.: Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002.
 13. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE, 1998.
 14. Promoting Action for Sustainability Through Indicators at the Local Level in Europe. Pastille Consortium, 2002. dostępny w Internecie: http://www.lse.ac.uk/Depts/geography/Pastille/default.htm.
 15. Research Briefing 3 - JUNE 2002. Pastille Consortium, 2001.
 16. Research Briefing One - September 2000. Pastille Consortium, 2000.
 17. Stadt Wintherthur: Departament Sicherheit und Umwelt "Vademecum zur nachhaltigen kommunalpolitik" - Wademekum Polityki Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wintherthur.
 18. Szewczyk P., Bugla P., Molenda M.: Zrównoważony rozwój - Światowy Szczyt w Johannesburgu. "Problemy Jakości", 2003, vol. 35, nr 8, s. 33-35.
 19. Szewczyk P., Wolniak R.: Program PASTILLE jako przykład zastosowania analizy wskaźnikowej procesów zrównoważonego rozwoju na szczeblu społeczności lokalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 31, s. 171 -184.
 20. Urząd Miejski Gliwice: Program Ochrony Środowiska oraz Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Gliwice do 2015 roku.
 21. Wolniak R., Pszczółka A.: Badania jakości życia społeczeństwa na przykładzie gminy Lyski. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 31, s. 123-142.
 22. Wolniak R., Sędek A.: Using QFD method for the ecological designing of products and services, "Quality and Quantity", artykuł w recenzji.
 23. Wolniak R.: Problemy gospodarki odpadami w gminie Będzin. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z 31, s. 185-202.
 24. Wolniak R.: Problemy ochrony powietrza w gminie Będzin. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 31, s. 203-217.
 25. Źródło internetowe: www.proekologia.pl
 26. Źródło internetowe: www.ugs.winterthur.ch
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu