BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimniewicz Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Niespójność problematyki zasad rachunkowości oraz kierunek ich rozwoju
Incoherence of Problems Connected with Principles of Accounting and Direction of Their Evolution
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 146-154, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Rozwój, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Accounting principles, Financial statements, Development, Accounting, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie niejasności w terminologii zasad rachunkowości, wątpliwości wobec rozumienia ich istoty i roli oraz przedstawienie kierunku ich rozwoju. W terminologii i systematyce zasad rachunkowości od jakiegoś czasu można zaobserwować narastający chaos. Mimo że w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej poświęca się sporo miejsca zasadom rachunkowości, to pewne aspekty ich prezentacji budzą wątpliwości. Obecne podejście traktuje ten termin dość niespójnie i nie pozwala na zebranie nadrzędnych zasad rachunkowości w odrębną kategorię. W polskich przepisach, podobnie jak w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, termin "zasada rachunkowości" odnosi się częściowo do polityki rachunkowości. Niejasny jest również katalog zasad rachunkowości oraz różnica między zasadami, cechami jakościowymi oraz cechami sprawozdań finansowych. Obecna tendencja wskazuje również na odchodzenie od nadawania zasadom rachunkowości rangi nadrzędności. Rozwiązania szczegółowe zaczynają odgrywać ważniejszą rolę niż postulaty koncepcyjne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present vagueness in terminology of the principles in accounting, doubts in understanding of their nature and importance, and to show the direction of their evolution. Chaos in terminology and in the principles of accounting has been observed for some time. 1FRS devote much attention to these principles, but many of their aspects cause doubts. The present attitude is incoherent and does not let the principles of accounting be singled out into a separate category. In the Polish regulations and in the IRFS the term "principles of accounting" refers partially to policy of accounting. The catalogue of accounting principles and the differences between principles and qualitative characteristics are not clear either. The present trend also indicates going away from giving the principles the status of superiority. Detailed solutions have begun to play a more important role than conceptual requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony, R.N., Reece, J.S., 1989, Accounting: Test and Casus, International ed., Irwin Homewood, Illinois.
 2. Dobija, M. (red.), 1999, Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Gmytrasiewicz, M., 2009, Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, w: Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 4. Jezierska, E., 2009, Nadrzędne zasady rachunkowości w teorii i praktyce rachunkowości, w: Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 5. Krzywda, D., 1999, Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 6. Kuczyńska-Cesarz, A., 2003, Zasady rachunkowości, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa.
 7. Messner, Z., 2001, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 8. Micherda, B., 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 9. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych".
 10. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów".
 11. Nowak, E., 1999, Rachunkowość. Kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Samelak, J., 2006, Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Sawicki, K., 2001, Rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 15. Waśniewski, T, Gos, W., 2002, Rachunkowość przedsiębiorstw - zadania i rozwiązania dla początkujących, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 16. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej.
 17. zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/ed/typy.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu