BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium")
Tytuł
Kompetencje społeczne pracowników w kontekście "zdrowia organizacji" w obszarze polityki personalnej
Social Competence of Employees in the Context of "Health Organization" in the Area of Personnel Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 77-85, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zdrowie, Organizacja, Kompetencje, Kompetencje społeczne
Health, Organisation, Competences, Social competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest problematyka oceny "zdrowia organizacji" w obszarze polityki personalnej w kontekście kompetencji społecznych pracowników. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej części autorka analizuje pojęcie zdrowia organizacji. Druga część została poświęcona omówieniu wyników badań przeprowadzonych w 23 średnich polskich przedsiębiorstwach, w których uczestniczyło 202 pracowników. Wyniki badań wykazały istnienie statystycznie istotnej zależności między wybranymi społecznymi kompetencjami pracowników, poziomem fluktuacji i "zdrowiem organizacji". W rezultacie przeprowadzonych badań można oczekiwać, że określona polityka personalna, prowadząca do poprawy "zdrowia organizacji", przyczynia się również do zwiększania społecznych kompetencji pracowników i obniżania poziomu fluktuacji. (abstrakt oryginalny)

The study is the issue of evaluation of "health organization" in the area of personnel policy in the context of social competence of employees. This article consists of two parts: theoretical and empirical. In the first part the author analyzes the concept of "health organization". The second part is devoted to discussing the results of tests conducted in 23 mediumsized Polish companies, which were attended by 202 employees. The results revealed a statistically significant relationship between selected social competence level of staff turnover and "health organization". Therefore, as a result of the research it can be expected that a specific personnel policy, leading to the improvement of "healthy organization" also contributes to increasing social competence of employees and reducing turnover. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 2. Bartkowiak G., Ocena własnego zdrowia i społeczne kompetencje pracowników a "zdrowie organizacji" w obszarze zatrudnienia (w druku), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012.
 3. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 4. Bratnicki M., Dyrbuś-Graca K., Wykorzystanie koncepcji zdrowia organizacji do ożywienia przedsiębiorczości, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń- -Pyszczek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 5. Cooper C.L., Cartwright S., Healthy Mind: Healthy Organization - A Proactive Approach to Occupational Stress, "Human Relations" 1994, vol. 47, no 4.
 6. De Smet A., Loch M., Schaninger B., Anatomy of healthy organization, "The McKinsey Quarterly" May 2007.
 7. Dyrbuś-Graca K., Bratnicki M. (2009), Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością, www.ptzp.org.pl [dostęp:15.12.2011].
 8. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 9. Mikuła B., "Zdrowa organizacja", ,,Problemy Jakości" 2005 nr 4.
 10. Miller E., A health agency is a key to leadership continuity, http://www.govermental leader.com [dostęp:15.02.2008].
 11. Packer S.K., Turner N., Griffin M.A., Designing Healthy Work, [w:] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, eds. A. Hoffman, L.E. Tertrick, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2003.
 12. Rosen R.H., The Healthy Company: Eight strategies to develop people, productivity and profits, Putnam Book, New York 1991.
 13. Zwetsloot G., The business value of health management, "Journal of Business Ethics" 2004, vol. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu