BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyznarska-Dworczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty wyboru instrumentarium rachunkowości zarządczej do strategicznego zarządzania kosztami
Determinants of Choice of Management Accounting Instruments for Strategic Cost Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 155-165, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie kosztami
Accounting, Management accounting, Strategic management, Costs management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia analizę uwarunkowań wyboru instrumentów rachunkowości zarządczej do strategicznego zarządzania kosztami. Ukazuje wpływ czynników strukturalno-zasobowych, organizacyjnych, kulturowych oraz behawioralnych przedsiębiorstwa na skuteczność stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej. Wnioski z analizy ukazano na tle znaczenia strategicznego zarządzania kosztami i potrzeby zmian rachunkowości zarządczej we współczesnym przedsiębiorstwie. We wnioskowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej i porównawczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of determinants of the choice of management accounting instruments for strategic cost management. The conclusions of the presented analysis refer to the influence of the financial, structural, organizational, cultural and behavioral conditions on the effectiveness of strategic cost management. Conclusions from the analysis are shown on the background of the importance of strategic cost management and changes of management accounting in the modern enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaruga, A., 2001a, Rola rachunkowości zarządcze), w: Jaruga, A., Nowak, W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, wyd. 2, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 2. Jaruga, A., 200lb, Wprowadzenie do systemów rachunku kosztów i wyników, w: Jaruga, A., Nowak, W.A., Szychta, A., Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, wyd. 2, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 3. Kaland, A., Wömpener, A., 2007, Strategisches Controlling: Eingrenzung, Nutzung und Bezug zur Marketingfunktion, Zeitschrift fur Controlling & Management, Sonder-heft 2.
 4. Karmańska, A., 2007a, Badanie empiryczne -analiza wyników, w: Karmańska, A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 5. Karmańska, A., 2007b, Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, w: Karmańska, A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 6. Langfield-Smith, K., 2008, Strategie Management Accounting: How Far Have We Come in 25 Years?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, no. 21 (2).
 7. Samelak, J., 2004, Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Prace Habilitacyjne, nr 12, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Shank, J.K., 1989, Strategic Cost Management: New Wine, or Just New Bottles?, Journal of Management Accounting Research, no. 1.
 9. Shank J.K., Govindarajan, V., 1993, Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 10. Szychta, A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Zyznarska-Dworczak, B., 2011, Zarządzanie kosztami w świetle realizowanych przez nie funkcji zarządzania, Zarządzanie Finansami Firm. Teoria i Praktyka, nr 158, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Zyznarska-Dworczak, B., 2012, Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie?, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu