BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucińska Aneta (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Metoda oceny jakości działania przedsiębiorstwa bazująca na ujęciu procesowym
The Method of Evaluation of Enterprises Quality Based on Process Approach
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 1, s. 38-52, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez jakość, Model oceny jakości, Zarządzanie jakością, Procesowe podejście do zarządzania, Metody zarządzania jakością
Total Quality Management (TQM), Quality assessment model, Quality management, Process-oriented approach, Quality management methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ewolucja zarządzania jakością przyniosła ze sobą wzrost znaczenia koncepcji TQM, w konsekwencji czego jakość stała się integralną częścią strategii przedsiębiorstw, odnoszących sukcesy na współczesnym, bardzo wymagającym rynku. Certyfikacja systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000 coraz częściej oznacza przejście od ISO do TQM. Wzrosło znaczenie zarządzania procesami, samooceny oraz narzędzi jakości, które w szerokim zakresie wykorzystywane są do rozwiązywania problemów i realizacji postępu permanentnego. Do niezmiernie ważnych problemów w tym zakresie, należy konieczność wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością, mających na celu faktyczną poprawę jakości procesów i wyrobów, a nie jedynie uzyskanie certyfikatu. W związku z tym konieczne jest zrozumienie koncepcji zarządzania procesami, która wskazuje drogę prowadzącą do wzrostu efektywności firmy i utrwalenia jej pozycji na rynku. Okazuje się, że jest to kierunek zarządzania, którego potrzebę wdrożenia dostrzega coraz więcej firm na świecie, także w Polsce. Nowoczesny system zarządzania jakością, oparty o normę ISO 9001:2000, tworzy bardzo dobrą podstawę do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, polegającą między innymi na eliminowaniu wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować obniżenie ich jakości. (fragment tekstu)

The paper discusses the usage of the rules of the process oriented approach to the quality system management in industrial enterprises. The paper was aimed to create the method of process evaluation based on indicators which define their: efficiency, effectiveness and quality along with pointing out universal and special indicators as well. The first stage was to build model of comprehensive process management applied to unit and batch production. The second phase of research was devoted to the construction of the system of indicators used for evaluating the processes identified in particular organizations. The system was designed to function on two levels of organization: strategic and operational. The third step of research dealt with verification of the created system of indicators in two industrial enterprises operating in the field of electrical machinery (unit and batch production). On the basis of conducted research the evaluation and analysis of two models was curried out including applied indicators and the influence of employed process management on the functioning of examined manufacturers. The correctness and usefulness of the created method was confirmed for evaluating the processes undertaken by examined manufacturers. The results of the research can be practically exploited when the rules of the process oriented approach are implemented in industrial enterprises. The maps and cards of processes which were drawn out are useful for the analysis of enterprise's process structure with the distinction for the diversity arising from different organization of production. The usage of the created evaluation method enables periodical analyzing of organization efficiency together with the effectiveness of undertaken processes. The indicators which were suggested allow evaluating the quality of curried out actions on the strategic and tactical level. They can be also used for evaluating the effectiveness of the quality management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H. and Wells, R.B.: A stakeholder approach to strategic performance measurement "Sloan Management Review", vol. 38, no. 3, 1997, pp. 25-37.
 2. Bagiński J., Głażewska I.: Jakość w praktyce zarządzania, red. J. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 3. Bieganowski A., Bartnik G.: Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach, "Problemy Jakości", nr 6, 2002, s. 18-21.
 4. ISO 9001:2000. System zarządzania jakością - wymagania.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przedłożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Kucińska A.: Systemowe zarządzanie procesami w warunkach produkcji jednostkowej i seryjnej, Praca doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 7. Najmi M., Kehoe D.F.: The role of performance measurement systems in promoting quality development beyond ISO 9000, "International Journal of Operations & Production Management", 2001, no. 1/2, pp. 159-171.
 8. Piotrowicz A.: Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 6,2001, s. 9-12.
 9. Rummler G.A., Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 10. Twaróg J.: Tworzenie struktury procesowej, "Problemy Jakości", 11/2002, s. 13-22.
 11. Zain Z.M., Dale B.G., Kehoe D.F.: Doctoral TQM research: a study of themes, directions and trends, "Total Quality Management", vol. 12, no. 5, 2001, pp. 599-609.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu