BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Raportowanie informacji o ryzyku jako wyzwanie dla sprawozdawczości finansowej
Risk Reporting as the Current Challenge for Financial Reporting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 233, s. 166-172, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Ryzyko, Informacja, Sprawozdanie finansowe
Financial reporting, Risk, Information, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu ujawniania informacji o ryzyku w sprawozdaniu finansowym. W artykule dokonano przeglądu definicji ryzyka i jego atrybutów według różnych nurtów badawczych, scharakteryzowano cele sprawozdawczości finansowej przez pryzmat oczekiwań jej użytkowników oraz wskazano obecne i potencjalne obszary ujawnień informacji o ryzyku w sprawozdaniu finansowym. Opisany cel artykułu został osiągnięty przy zastosowaniu następujących metod badawczych: analizie opisowej źródeł literaturowych oraz analizie opisowej i porównawczej polskich przepisów prawnych regulujących prawo bilansowe i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to analyse the issue of risk reporting in the financial statements. The article presents risk definitions and characteristics according to different research trends, goals of financial statements in relation to information needs of their users and current and potential areas of risk disclosure in the financial reporting. The mentioned objective has been achieved by review of literature as well as by description and comparison of Polish and International Financial Reporting Standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaczmarek, T.T., 2010, Zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 2. Kamela-Sowińska, A., 2011, Geopolityka rachunkowości, czyli zmierzchu rachunkowości, którą znamy, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 3. Karmańska, A., 2008, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 4. Micherda, B., Górka, Ł., Szulc, M., Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 5. Nowak, E., 2010, Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Nowak, W.A., 2011, Ramy konceptualne jako teoria sprawozdawczości finansowej, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 7. Samecki, W., 1967, Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 8. Szychta, A., 2003, Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 17(73), SKwP, Warszawa.
 9. Świderska, G., 2003, Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Wydawnictwo MAC: Difin, Warszawa.
 10. Trzaska, Evert i Michalski, 1939, Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009, nr 152, poz. 1223).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu