BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczuk-Piróg Izabela (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zastosowanie technik programowania CLP do planowania przepływu produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Application of CLP Programming Techniques for Production Flow Planning in Small and Medium Size Machinery Industry Enterprises
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2006, nr 1, s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie produkcją, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Planowanie produkcji, Algorytmy
Production enterprise, Enterprise management systems, Decision Support Systems (DSS), Production management, Enterprise-customer relationship, Production planning, Algorithms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Większość MŚP funkcjonuje w środowisku wieloprojektowym, gdzie występuje potrzeba koordynacji wielu znajdujących się na różnych stadiach rozwoju oraz realizowanych jednocześnie zleceń produkcyjnych. Rosnąca konkurencja wymaga częstych, wypracowywanych na bieżąco decyzji, związanych zarówno z rozstrzyganiem konfliktów zasobowych zadań już wykonywanych, jak i podejmowaniem nowych zleceń, angażujących niewykorzystane zdolności produkcyjne. Charakterystyczna dla małych i średnich przedsiębiorstw potrzeba planowania przebiegu jednocześnie realizowanej produkcji wieloasortymentowej nie jest zaspokajana w oparciu o aktualnie dostępne na rynku systemy. Powoduje to wzrost popytu na pakiety wspomagania podejmowania decyzji dedykowane tym przedsiębiorstwom. Narzędzia takie powinny umożliwiać planowanie przepływu produkcji (również w krótkich horyzontach planistycznych) w MŚP, zajmujących się produkcją szerokiego asortymentu wyrobów. Przedstawiony algorytm weryfikacji zleceń pozwala na wyznaczanie rozwiązania dopuszczalnego w trybie on-line. Algorytm umożliwia weryfikację pojedynczych zleceń lub grupy zleceń. Analizuje kilka przypadków, począwszy od pojedynczego zlecenia dołączanego do bieżącego planu produkcji, poprzez grupę zleceń dołączanych do istniejącego planu produkcji, skończywszy na weryfikacji grupy zleceń, połączonej ze zmianą istniejącego planu produkcji. Wykorzystanie technik CLP do rozwiązywania problemów planowania przepływu produkcji pozwala na wybór z przeszukiwanej przestrzeni zbioru tych rozwiązań, które spełniają ograniczenia ilościowe (związane z oceną uzyskanego rozwiązania wg kryteriów czasowych, kosztowych, itp.) i jakościowe (tzn. bez blokad i zagłodzeń). Przedstawiona organizacja przepływu produkcji oparta jest na podziale zlecenia na partie produkcyjne i transportowe przy uwzględnieniu ograniczeń zasobowych, logistycznych i kosztowych. Proponowane podejście umożliwia analizę wielu wariantów organizacji przepływu produkcji oraz gwarantuje niezakłócony przebieg pracy systemu. (fragment tekstu)

Decision making supported by task-oriented software tools plays a pivotal role in a modern enterprises. That is because commercially available ERP systems are not able to respond in an interactive on-line/real-time mode. It means a new generation of DSS (Decision Support Systems) that enable a fast prototyping of production flows in multiproject environment as well as an integrated approach to a layout planning, production routing, batch-sizing and scheduling problems is needed. In that context, the constraint logic programming (CLP) techniques allowing declarative representation of a decision making problem provide a quite attractive alternative. So, some issues regarding modeling of decision making and searching strategies development are discussed in the contribution. The results obtained are implemented in a software package supporting production flow planning in the SMEs (Small and Medium Size Enterprises). The proposed approach has been implemented in a software package: Production Order Verification System (POVS). POVS software facilitates a fast evaluation of production orders assuming to be processed in a system already involved in the currently executed production plan. The software package developed Production Order Verification System, aimed at the class of small and medium size enterprises enables to:
 • specify a production and transportation system capabilities,
 • specify the production order's requirements,
 • store the production order specification into the data base,
 • select searching strategy (to specify calculation parameters),
 • monitor admissible solutions (i.e. results of production flow planning).
The system assists the user in answering to the following questions: Are the company production capabilities are sufficient for the execution of a production order in accordance with the customer's requirements? What is the planned production order execution deadline? What is the cost of the order execution? POVS facilitates setting a possible variant of current pro-duction organization. It includes routing, batching and scheduling and at the same time a timely and cost efficient execution of production orders. A newly introduced production orders are verified according to the company's possibilities and producer's constraints, i.e. the transportation-warehouse efficiency and the customer's requirements (directive deadline and the work order volume). It also facilitates establishing the sequence of production order execution by setting the priority of the verified production orders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak Z. (red.): Zarządzanie operacjami, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1997.
 2. Banaszak Z., Bzdyra K.: Programowanie z ograniczeniami w systemach wspomagania decyzji MSP, Seria: Zarządzanie i technologie informacyjne, Tom II, Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu, Poznań 2004 (w druku).
 3. Banaszak Z., Józefowska J. (red.): Project-driven manufacturing, WNT, Warszawa 2003.
 4. Barták R.: Incomplete Depth-First Search Techniques: A Short Survey, Proceedings of the 6th Workshop on Constraint Programming for Decision and Control, Ed. Figwer J., 2004, pp. 7-14.
 5. Chan P., Heus K., Veil G.: Nurse scheduling with global constraints in CHIP: Gymnaste, In Proc. PACT98,1998.
 6. Freuder E. (ed.): Principles and Practice of Constraint Programming-CP96, Springer-Verlag, LNCS 1118, 1996.
 7. Ilog Solver, Object oriented constraint programming, Ilog S.A., 12, Av. Raspail, BP 7, 94251 Gentilly cedex, France, 1995.
 8. Ilog, Reference Manual. Ilog SA, Gentilly, France, 1998.
 9. Kokkoras F., Gregory S.: D-WMS: Distributed workforce management using CLP, In Proc. PACT98,1998.
 10. Kumar V.: Algorithms for constraint satisfaction problems: a survey, "Al Magazine", 13(1), 1992, pp. 32-44.
 11. Pareschi R.: Work force management in telecommunications and beyond telecommunications. In Proc. PACLP99, 1999.
 12. Rossi F.: Constraint (Logic) programming: A Survey on Research and Applications, K.R. Apt et al. (Eds.), New Trends in Constraints, LNAI1865, Springer-Verlag, Berlin, 2000, pp. 40-74.
 13. Tomczuk I., Banaszak Z.: Planowanie przepływu produkcji w MŚP z wykorzystaniem technik CLP, [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2005, pp. 589-600.
 14. Tomczuk I., Bzdyra K.: Reference model of CSP decomposition, Automatyzacja-Nowości i Perspektywy, Automation, PIAP, Warszawa, 2005, pp. 225-232.
 15. Tomczuk I., Muszyński W., Banaszak Z.: Production flow planning based on CLP approach, International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation. Proc. of the 10th IEEE Int. Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation, Sept. 19-22 2005, Catania, Italy, L.L. Bell, T. Sauter Eds., Vol. 2, pp.637-642.
 16. Tomczuk I., Banaszak Z.: Zastosowanie technik CLP do budowy dedykowanych systemów wspomagania decyzji w MŚP, Zastosowanie Teorii Systemów, Kraków 2005, pp. 365-378.
 17. Tomczuk I., Banaszak Z.: Zastosowanie technik programowana CLP do budowy systemów wspomagania decyzji w MŚP, [w:] Knosala Nosala, (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, pp. 566-575.
 18. Tomczuk I., Bzdyra K., Banaszak Z.: Decision support system based on CP approach, Proceedings of the Workshop on Constraint Programming for Decision and Control, CPDC, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, pp. 37-45.
 19. Ustrin I.: Getting Started: Modeling and Solving Combinatorial Problems with Constraint Programming using ILOG OPL Studio.
 20. Van Hentenryck P.: Constraint and Integer Programming in OPL, Journal on Computing, Vol. l4, No. 4, 2002, pp. 345-372.
 21. Van Hentenryck P., Perron L., Puget J.: Search and Strategies in OPL, ACM Transactions on Computational Logic, Vol. 1, No. 2, 2000, pp. 1-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu