BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berdowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kućmierczyk Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Technologie i systemy do prowadzenia zdalnych szkoleń i kursów na potrzeby współczesnego rynku pracy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 383-394, bibliogr. 20 poz., tab., rys.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rynek pracy, Kwalifikacje pracowników, Szkolenie pracowników, Zdalne nauczanie, Społeczeństwo informacyjne
Knowledge-based economy, Labour market, Qualifying employees, Manpower training, e-learning, Information society
Abstrakt
W rozdziale opisano ideę szkoleń zdalnych, a także technologie i systemy do ich realizacji. Zaprezentowano również wyniki przeprowadzonych w województwie śląskim badań. Badania te dotyczyły : oceny obecnego stanu wykorzystania technologii zdalnych do realizacji przez firmy potrzeb szkoleniowych swoich pracowników, oceny poziomu wykorzystania technologii szkoleń zdalnych do realizacji przez firmy wymiany wiedzy i doświadczeń w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym oraz oceny, z jakich rozwiązań do szkoleń zdalnych osoby fizyczne korzystają najchętniej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benefits of Using E-Leraning for Employee Training and Development. (2010). Http://www.elearningyellowpages.com/BusinessSkillsNews&Views-273.html, odczyt : 17.10.2010.
 2. Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa.
 3. Castells M., Himanen P. (2009). Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 4. Castillo D., Vilaseca J., Serradell E., Valls N. (2008). E-learning and Labour Market : Wage-premium Analysis. W : The Economics of E-learning. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 5, No. 1. UOC.
 5. http://www.uoc.edu/rusc/5/1/dt/eng/castillo_vilaseca_serradell_valls.pdf, odczyt : 15.10.2010.
 6. Clarke A. (2007). E-learning nauka na odległość. WKŁ, Warszawa.
 7. E-learning ułatwi powrót na polski rynek pracy. (2010). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. http://www.powroty.gov.pl/polecamy/item,1131,print,l.html, odczyt : 18.10.2010.
 8. Hyla M. (2007). Przewodnik po e-learningu. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 9. Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne. (2010). Grant rektorski 2008-2010, kierownik projektu : C.Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 10. Kubiak M.J. (2002). Wirtualna edukacja. Mikom, Warszawa.
 11. Majewska M., Królikowski T. (2010). E-learning drogą do innowacji. Portal Innowacji.
 12. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=388074FD95974616AD41096F66E73F32, odczyt : 18.10.2010.
 13. Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. (2007). Badanie realizowane w ramach projektu pt. "Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr wykwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb." Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 14. Rzewuski M. (2007). Distance Learning - nauczanie na odległość.
 15. http://republika.pl/mareczekrz/pcq_4_distance_learn.htm, odczyt : 20.04.2007.
 16. Stecyk A. (2008). ABC e-learningu system LAMS. Difin, Warszawa.
 17. Williams M.L., Paprock K., Covington B. (1999). Distance Learning. The Essential Guide. Sage Publications Ltd. California.
 18. Wirtualna edukacja. Koncepcja i wybrane kierunki realizacji. (2005). Red. H.Sroka, S.Stanek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. http://www.intoweb.com/elearning/assessment_system.php
 20. http://www.thebostongroup.com/productssolutions/skillview.asp
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu