BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzenda Wioletta (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Bayesian Exponential Survival Model in the Analysis of Unemployment Duration Determinants
Bayesowski wykładniczy model przeżycia w analizie determinant długości czasu pozostawania bez pracy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 269, s. 191-196, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications
Słowa kluczowe
Analiza demograficzna, Bezrobocie, Modele bayesowskie, Czas trwania bezrobocia
Demographic analysis, Unemployment, Bayesian models, Unemployment duration
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na długość czasu pozostawania bez pracy. Zbiór danych wykorzystany w badaniu pochodzi z badań Głównego Urzędu Statystycznego "Budżety Gospodarstw Domowych 2008". Do analizy determinant długości czasu pozostawania bezrobotnym wykorzystano bayesowski wykładniczy model przeżycia. W estymacji modelu wykorzystano metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, a w szczególności próbnik Gibbsa. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano, że wśród wybranych do modelowania zmiennych objaśniających: płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, informacja o tym, czy respondent nadal się dokształca, region Polski, który zamieszkuje respondent oraz wiek w momencie badania, tylko dwie okazały się statystycznie nieistotne: stan cywilny oraz informacja o tym, czy respondent nadal się dokształca. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of the work is to identify demographic and socio-economic factors influencing the unemployment duration in the recent period in Poland. Different approaches to the problem have been applied. In this paper we have used a survival parametric model in Bayesian approach. The following determinants have been concerned in the model: sex, marital status, education level, information about continuing an education, region of Poland, and age of respondent. The empirical analysis is based on "Household budgets in 2008" survey of Central Statistical Office and indicates the main factors influencing unemployment duration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernardo J.M., Smith A.F.M. (2004), Bayesian Theory, John Wiley & Sons, New York.
 2. Blossfeld H.P., Hamerle A., Mayer K. (1989), Event history analysis, Statistical theory and application in the social sciences, Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.
 3. Blossfeld H.P., Rohwer G. (1995), Techniques of event history modeling, New approaches to causal analysis, Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.
 4. Bolstad W.M. (2007), Introduction to Bayesian statistics, John Wiley & Sons, New York.
 5. Collier W. (2003), The impact of demographic and individual heterogeneity on unemployment Duration: A regional study, Studies in Economics, 0302.
 6. Daras T., Jerzak M. (2005), Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy, Materiały i Studia, Zeszyt nr 189.
 7. Drobnic S., E. Frątczak (2001), Employment patterns of married women in Poland, Careers of couples in contemporary society, New York.
 8. Gelman A., Carlin J.B., Stem H.S., Rubin D.B. (2000), Bayesian data analysis, Chapman & Hall/CRC, London.
 9. Geweke J. (1992), Evaluating the accuracy of sampling-based approaches to calculating posterior moments. In Bernardo J., Berger J., Dawiv A., Smith A., Bayesian Statistics, 4, 169-193.
 10. Heidelberger P., Welch, P. (1983), Simulation run length control in the presence of an initial transient, Operation Research, 31, 1109-1144.
 11. Ibrahim J.G., Chen M-H, Sinha D. (2001), Bayesian survival analysis, Springer-Verlag, New York.
 12. Socha M., Sztanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1896
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu